Questions and answers

Czy zakupując licencję od przedsiębiorcy z USA jestem zobowiązany do zapłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, jeżeli w ciągu roku zmienił się jego wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku zbiegu różnych potrąceń z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaka powinna być treść instrukcji postępowania na wypadek pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Jaką podstawę wymiaru ekwiwalentu należy przyjąć, jeśli pracownik był zatrudniony 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować przychody ze zbioru szparagów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są właściwe daty do wykazania transakcji trójstronnej w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do rozliczenia delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu przysługujący pracownikowi, który był zatrudniony na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać wynagrodzenie pracownika na druku ZUS Z-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty podatkowe po zmianie składu osobowego spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik rozliczający się metodą kasową powinien złożyć deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracownik rozwiązujący umowę na mocy porozumienia stron może otrzymać odprawę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto powinien oznakować zbiornik wodny zakazem kąpieli - gmina czy powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach możliwe jest przeniesienie urzędnika samorządowego na inne stanowisko w drodze jednostronnego aktu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć podróż służbową, jeżeli pracownik przejeżdża przez kilka państw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób wykonać pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy pracowników służby utrzymania ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką refakturować koszty mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy cenę ubezpieczenia samochodu można doliczyć na fakturze sprzedaży do jego wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy darowizny można ujmować w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jako samodzielny publiczny ZOZ podatnik może wystawić fakturę w walucie (euro) za wykonaną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy konserwatorowi sieci kanalizacyjnych wolno wykonywać pracę wewnątrz czynnego kolektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy lekarz medycyny pracy może w orzeczeniu określić warunki wykonywania pracy przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury zakupu fotela rehabilitacyjnego na potrzeby pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim należy wypłacić świadczenie urlopowe z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy osoba niepełnosprawna mająca możliwość zatrudnienia może uczestniczyć w Warsztacie Terapii Zajęciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy podanie w ogłoszeniu o zamówieniu kodu pocztowego i adresu e-mail zamawiającego jest niezbędne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik może anulować wystawioną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu zakupu nowego samochodu przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący dźwigi towarowo-osobowe muszą przejść badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie aktywizacji zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku zamknięcia działalności podatnik będzie musiał zapłacić VAT od jednostek emisji gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wyżywienie zakupione pracownikom pracującym w terenie można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodów podatnik musi naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu dochodów budżetowych należy zakwalifikować otrzymany od dłużnika zwrot kosztów sądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa ugody sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa celna dla kontrahenta z Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży przez Internet używanych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT demontaż kratki z zakupionego w 2010 r. samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie mamy obowiązki na gruncie VAT w związku z zakupem samochodu osobowego od osoby fizycznej z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne