Questions and answers

Jakie są zasady liczenia okresów zatrudnienia uprawniających do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak oszacować zamówienie na przebudowę dróg gminnych i chodników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy korekty przychodów lat poprzednich dokonuje się w miesiącu wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można stosować całodobowy monitoring sal pacjentów w oddziale szpitalnym dziecięco-młodzieżowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wydatki na funkcjonowanie laboratorium mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak oszacować zamówienie obejmujące organizację festiwalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ująć amerykański podatek przy rozliczeniu polskiego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż rzeczy prywatnych można rozliczać poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy powiązania rodzinne obligują do prowadzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć rok obrotowy i podatkowy spółki przejmowanej, jeżeli księgi rachunkowe nie będą zamykane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczać sprzedaż kapusty kiszonej produkowanej we własnym gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy altanę będącą jednocześnie grillem znajdującym się przy pensjonacie można umorzyć jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prowadzenie książki inwentarzowej jest obowiązkiem biura rachunkowego czy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi można zająć dodatkowe wynagrodzenie roczne po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarka oddziałowa ma obowiązek wprowadzania leków indywidualnie dla pacjentów w systemie komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracownika po korekcie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Na jakich zasadach określa się czynsz w kamienicach prywatnych dla lokatorów posiadających decyzje przydziałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w deklaracji ZUS DRA należy uwzględnić zarówno pracowników jak i członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy opłacenie za pracownika zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS spowoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może naliczyć składki ZUS w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie powinno być oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, w których zatrudnieni są projektanci?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownica niepedagogiczna szkoły powinna wykorzystać urlop wypoczynkowy przed przeniesieniem jej do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy rabaty do sprzedaży w 2015 r. jakie podatnik wystawił w styczniu 2016 r., pomniejszają przychód bieżącego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży można ewidencjonować w koszty bezpośrednio z wyciągu bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy konserwator urządzeń poddzorowych musi przejść badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy środki trwałe nabyte aportem mogą być amortyzowane jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować otrzymane odstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest przenoszenie prawa do urlopów związanych z urodzeniem dziecka pomiędzy pracodawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo przekazać pracownikowi OPS prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować na kasie fiskalnej transakcje przeprowadzone za pośrednictwem portalu Groupon?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy grunt otrzymany w darowiźnie powinien być uwzględniony w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT z tytułu świadczenia usług biegłego na zlecenie sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracownica ma prawo wycofać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy wymienić wszystkie ruchomości w ORD-HZ, czy wystarczy dołączyć tabelę amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących podróż służbową osoby niebędącej pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn dotyczy również nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak przygotować opinię o rodzinie dla sądu w sytuacji, gdy nie korzysta ona z żadnych form pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracownicy, która złożyła wniosek o obniżenia wymiaru czasu pracy, można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy koszty ogólne budowy w przedsiębiorstwach budowlanych zalicza się do kosztów wytworzenia obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu, który w działalności wykorzystywany był krócej niż rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak stosować w praktyce przepisy dodane z dniem 1 stycznia 2016 r. o korekcie kosztów i przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podmioty publiczne mogą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy błędny zapis roku w gwarancji ubezpieczeniowej można potraktować jako omyłkę pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jaki sposób należy obecnie włączyć do akt oświadczenie pracownika o sposobie wykorzystania opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przejście liny stalowej pod rzeką wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy starosta może zmienić wydane zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne