Questions and answers

Z jaką stawką VAT należy sprzedać używany sprzęt osobie prywatnej zamieszkującej na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalności wg PKD 73.11.Z i 74.20.Z mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim może uzyskiwać przychody z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca powinien przekazać kolejnemu pracodawcy orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Do jakiego urzędu skarbowego płatnik powinien złożyć PIT-11 za pracownika będącego obywatelem Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak obcokrajowcy powinni rozliczyć się z dochodów uzyskanych w Polsce z tytułu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym przez niemieckiego rezydenta należy rozliczyć również w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę wpływa na sposób księgowania kosztów przedmiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy składając PIT-40 do Urzędu Skarbowego muszę też złożyć PIT-11 za pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spłata zadłużenia przez gwaranta stanowi dla dłużnika przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty badań homologacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2016 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wartość księgową nieumorzonego majątku spółki sprzedawanego przez syndyka należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak powinno wyglądać porozumienie ws. przeniesienia pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co decyduje o tym, czy i w jakim wymiarze pracownicy przysługują przerwy na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy każdorazowo wyklucie się egzotycznych ptaków ozdobnych wymaga rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości jest częścią instalacji oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo należy ustalać wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można rozliczyć nadpłatę od klienta na poczet not odsetkowych, których ten sam klient nie uregulował?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wynagrodzenie niezwrócone przez byłego pracownika stanowi dla niego przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy decyzji środowiskowej wymaga każde zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy rozliczać zakupy dokonywane przez samozatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wysokość uzyskanego przychodu ze stosunku pracy wpływa na wysokość amerykańskiej emerytury uzyskiwanej przez Polaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować zużyte zawiesia tekstylne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy sporządzić korektę wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób nauczyciele powinni wykorzystywać godziny opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jeśli pracownica nie odzyska zdolności do pracy to pracodawca może rozwiązać z nią umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od kiedy należy wypłacać wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić czy niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy czynności wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego będą się wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na potrącanie z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie konieczna jest zgoda pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Co podać w informacji PIT-11 jeśli pracownik – nierezydent nie ma numeru PESEL ani NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę o korzystanie samochodów służbowych do celów prywatnych z przedstawicielami zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w sytuacji osiągnięcia przez spółkę straty netto może być dalej stosowana uproszczona forma wpłaty zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej ewidencjonować mieszanie tynku z pigmentem, aby uniknąć księgowania przez konta zespołu 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT towar otrzymany w gratisie od kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odpłatne udostępnienie adresu może być rozliczane jako najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z tytułu nabytych usług polski podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy płukanie opakowań po metalach należy zakwalifikować jako przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaka temperatura powinna być w pokojach kuracjuszy w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nota za zniszczony w czasie transportu towar może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto i w jakim trybie wydaje dzieciom urodzonym poza obszarem Polski książeczki zdrowia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jaki kurs winien być zastosowany do wyceny korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi przechowywania paliwa należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Według jakiego kursu przeliczyć fakturę zakupu z firmy irlandzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczać gratisy przekazane klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób należy zmniejszyć do połowy wymiar etatu nauczyciela mianowanego na jego prośbę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż jest opodatkowana na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy byłemu pracownikowi placówki oświatowej przysługuje świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne