Questions and answers

Czy kwota umorzonego nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego stanowi inny przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy lekarz, który zatrudnia sekretarkę może opodatkować przychody kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można przesłać DT-1 w formie pdf podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można żądać od uczniów szkoły podstawowej włączania kamerek na lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy należy pisać semestralne sprawozdania z nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy należy się dodatek z tytułu urlopu wychowawczego osobie, która prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję środowiskową, jeżeli nastąpił podział działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nauczycielce będzie przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel z dniem rozwiązania stosunku pracy nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obiekt wybudowany w granicy działki wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pasy transportowe są opakowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik sprzedając lokal musi dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik uzyskujący przychody z najmu krótkoterminowego może wybrać opodatkowanie kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy polski podatnik powinien naliczyć VAT od zakupu towaru od firmy z Danii i złożyć deklarację VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy porcjowanie mięsa, wędlin kwalifikuje się jako przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy zmienia obowiązujący pracownika rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać potrąceń z odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikom ZOL przysługuje dodatek tzw. covidowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy prowizje podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w zbiegu z prawem do emerytury osoby sprawującej opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy PSZOK stanowi też bazę przeładunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy rada miasta może uchwalić plan z inną wysokością zabudowy niż jest ona w studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy rowerownię należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy samorządowa jednostka organizacyjna jest płatnikiem PIT od umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy słuchacze szkoły policealnej w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/21 podpisują listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna ma obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku nabycia udziałów od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szpital mając wpis do BDO może oddać złom, jeśli budynek jest własnością powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy teren zbiornika retencyjnego powinien być ogrodzony i zabezpieczony

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane wg PKD jako 70.22.Z można od 2021 r. opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy wspólnicy powinni zgłosić likwidację spółki z o.o. komandytowej w US?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wykonanie badań trzy miesiące przed podjęciem pracy przez pracownika jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne