Questions and answers

Czy do testów wysokonapięciowych potrzebne są uprawnienia operatora urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można odliczać VAT z blankietów prognoz zużycia energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można wezwać pogotowie do agresywnego dziecka bez zgody rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podstawa naliczenia VAT przez agencję celną jest poprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny przywrócony do pracy na podstawie porozumienia powinien zwrócić pobraną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca wykonując czynności firmowe za granica może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ryczałt za nadgodziny należy uwzględnić w ekwiwalencie za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szpachlowanie w zakładzie klasyfikuje ten obiekt do instalacji do powlekania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w skład zespołu powypadkowego może wchodzić społeczny inspektor pracy będący członkiem rodziny poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy za nieterminowe prowadzenie harmonogramu prac rekultywacji składowiska odpadów są przewidziane kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zarządca drogi ma prawo pobierać opłatę za zjazd tymczasowy, jako opłatę za "urządzenie obce" na czas lokalizacji zjazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Jak amortyzować budynek częściowo wykorzystywany na cele działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje na gruncie VAT umowa użyczenia zawarta między ojcem a synem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo przechowywać faktury elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić zagraniczny podatek w dochodzie obliczanym na podstawie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie praw i obowiązków uczelni innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu kupionego od francuskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie usług reklamowych na rzecz polskich i zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży usług opieki nad dziećmi i sprzedaży wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakiego kursu euro należy dokonać przeliczenia należności na złote?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który miał godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć podróż zagraniczną osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy fakturę za usługę transportową dotyczącą nabycia wyrobów z UE należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy i w jakim czasie podatnik ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydawać zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy odpady kartonów i papieru będą podlegać opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może w całości odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazać jako WNT zakup towarów na aukcji internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy polski pracodawca może zawrzeć umowę z obywatelem Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może skorygować wpłatę na PFRON za miesiąc uzyskania informacji o korekcie ulgi we wpłacie na Fundusz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może być zatrudniony przez więcej niż 5 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik obsługi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, ma prawo do premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przyznanie pracownikom podwyżki wynagrodzenia za pracę z mocą wsteczną jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne