Questions and answers

Czy dofinansowanie do zakupu służbowych telefonów spowoduje powstanie przychodu u pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy synowi zmarłego pracownika, który pobierał rentę z Niemiec, przysługuje zasiłek pogrzebowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia z pomocy społecznej pracownikowi, któremu pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy praca w pomieszczeniu bez światła dziennego jest pracą w warunkach uciążliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wystąpienie u pracownika silnego bólu brzucha powinno doprowadzić do wszczęcia postępowania powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nieściągalną wierzytelność można ująć w kosztach podatkowych po śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych w Polsce brytyjski podatek należny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak stosować nowe przepisy w zakresie korekty kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak amortyzować jednorazowo maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może zamieścić w SIWZ wytyczne co do sposobu obliczania ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak symbol Klasyfikacji Środków Trwałych zastosować do działek gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak obliczać terminy w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownik odchodzący na emeryturę może skorzystać z dopłaty do wypoczynku z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dopełnienie dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia, które mogą być uwzględnione w podstawie ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dochód z użytkowanych gruntów będących w posiadaniu wspólnoty wiejskiej jest, zgodnie z u.p.s., dochodem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu na liczbę dni mniejszą niż 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy do stażu pracy nauczyciela wlicza się służbę wojskową odbytą w latach 1974-1979?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie warunki trzeba spełnić, by utworzyć oddział integracyjny w szkole lub przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu za 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prezydent miasta może przyznać nagrodę dla nauczyciela szkoły, której nie jest organem prowadzącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik, który przepracował na zastępstwo 3 tygodnie, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Z której placówki powinien otrzymać "trzynastkę" pracownik zatrudniony w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć pracę w dniu wolnym od pracy pracownika, który ze stawki godzinowej przeszedł na ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaką stawkę VAT na fakturze powinna zastosować apteka do transportu zamówionych przez klientów produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób możemy skorygować dane nabywcy na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim czasie przedawniają się zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży licencji w okresie zawieszenia stanowi przychód z działalności, czy z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy nauczycielka przebywająca na urlopie macierzyńskim powinna wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć podatek za 2015 r., jeśli nieznana jest różnica remanentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kody odpadów wskazują na niekompletny sprzęt oraz części pochodzące ze zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy komornicy powinni wystawiać faktury na wszystkie otrzymane zaliczki i opłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w związku z uznaniem roszczeń klienta powstanie po jego stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT likwidacja bezużytecznych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę dokonaną na rzecz córki zamieszkałej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak wyliczyć limit 150.000 zł obrotu, po przekroczeniu którego należy się zarejestrować dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować latarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zbycie udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak firma powinna prawidłowo zakwalifikować na potrzeby VAT wypożyczone pojazdy do przewozu uszkodzonych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT konfekcjonowanie herbat na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturze usługi przewozu osób z lotniska w Paryżu do hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest wycofanie dokonanego zgłoszenia budowy budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy do projektu budowlanego należy dostarczyć uzgodnienie z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu, należy ująć w deklaracji ZUS za styczeń czy grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie obowiązki względem pracowników ma spółka, która nabywa własne akcje celem ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile wynosi urlop macierzyński pracownika, któremu w trakcie jego trwania wygasa umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu nawigacji samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka może odliczyć od faktury zakupu gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba zamieszkująca w mieszkaniu interwencyjnym może być uznana za osobę bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie przepisy stosować do pracownicy korzystającej w dniu 2 stycznia 2016 r. z podstawowego urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można zmienić godziny trwania pierwszej zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne