Questions and answers

Jakie wykształcenie powinien mieć asystent rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozstrzygnąć czy uraz pracownika jest wynikiem wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak ustalić powiązania rodzinne pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne dla osoby odbywającej praktykę zawodową (np. studenta)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nabycie od wspólnika przez spółkę z o.o. udziałów poprzez ich umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na ulepszenie garażu wybudowanego we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy budowa drogi po koronie zapory zbiornika przeciwpowodziowego wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy do za trudnienia 17-latka na umowę zlecenia konieczna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy od wystawionej faktury istnieje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać 100% VAT z faktur leasingowych oraz opłaty wstępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może wystawić zbiorcze faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy po zmianach od 1 lipca 2015 r. składa się VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy Pracowniczym Programem Emerytalnym można objąć tylko część pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) k.p. wymaga likwidacji podmiotu, od którego następuje przejęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy uczniowi będącemu jednocześnie studentem przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do usługi transportowej, wystawiając fakturę WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do fakturowania robót budowlanych w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie warunki pracy należy zapewnić zatrudnionym na budowie w okresie wysokich temperatur?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak obliczyć średnią urlopową wynagrodzenia wypłacanego nauczycielom za miesiące wakacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinno być udokumentowane skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo wójt może upoważnić inną osobę do realizacji zadań wynikających z u.k.d.r. ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć usługi świadczone drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy bezumownym najmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikom wodę mineralną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Na jak długo można zawiesić postanowienia układu zbiorowego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Na jakiej podstawie zatrudnić praktykanta na okres roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Od jakiej podstawy wymiaru były pracownik otrzyma zasiłek z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

W jakim momencie należy wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób podatnik może przenieść na kontrahenta koszt odsprzedawanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien określić podstawę opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym miesiącu składki ZUS w części finansowanej przez płatnika stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką powinien wystawić fakturę podwykonawca na remont jednego z mieszkań w kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy część budynku może by amortyzowana stawką podstawową, a część stawką indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym, a ujemne kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy emerytowi można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gdy bank dokona przewalutowania powstaną różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne