Questions and answers

Czy cesja wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wypłata dywidendy rzeczowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak po zmianach prawidłowo udzielić urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż lokalu użytkowego w budynku, gdzie większość powierzchni będzie mieszkalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy zajście w ciążę powoduje przedłużenie umowy czasowej do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do prowadzenia kontroli nad wynikami pomiarów ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem w sytuacji przekroczenia dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu można wydać rolnikowi niebędącemu przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie czynniki mają wpływ na długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy poprzedni rok można korygować na nowym druku deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prowadzenie przez wody powierzchniowe linii energetycznej w rurze ochronnej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru trzynastki uwzględnia się premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak naprawić błąd w obliczeniu ulgi podatkowej pracownikowi zatrudnionemu na dwóch etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wykazania w formularzu ZUS IWA wypadku przy pracy stażysty skierowanego z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć wynajem budynku użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy ubytki w towarach można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy rozumieć definicję gospodarstwa domowego, mając na względzie przepisy ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak często należy kontrolować leki i sprzęt, które wchodzą w skład zestawu reanimacyjnego w stacji dializ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy od 2016 r. powinniśmy ustalić sposób odliczenia VAT wg struktury sprzedaży za 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczycielce korzystającej z urlopu bezpłatnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup urządzenia dokonany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty usługi usunięcia usterek świadczonej na rzecz norweskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować na dojazd do gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zwolnienie ze szpitala na chore dziecko przerywa urlop rodzicielski matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy dla pracowników niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy firmowe spotkanie wigilijne można sfinansować z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć koszty wyjazdu pracowników na posiedzenia Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracownika, osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy będzie konieczna korekta poniesionych w przeszłości kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik wykonujący pracę w strefie narażenia na hałas może słuchać muzyki w słuchawkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy spółka powinna utworzyć odpis aktualizujący należność w ujęciu bilansowym, a kiedy na potrzeby podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach może amortyzować środki trwałe spółka w upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zbycie przez bank wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego daje możliwość zaliczenia odpisu do kosztu uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszt polisy OC syndyka stanowi koszt uzyskania przychodów upadłego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na opracowanie nowej technologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może dokonać korekty zeznania rocznego aby prawidłowo ująć błędnie zakwalifikowane środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stowarzyszenie może odzyskać niesłusznie zapłacony podatek za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy i kiedy zarząd odpowiada swoim majątkiem za nieprawidłowości podatkowo-księgowe wykryte w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na utrzymanie ośrodka wczasowego i laboratorium medycznego stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jakich elementów powinien składać się program poprawy warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wymagane jest prowadzenie kartotek dla zawiesi pasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Z jakiego materiału powinien być wykonany podest do pracy przy maszynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak rozpoznać przychód i koszt podatkowy dla usługi realizowanej w okresie 5 lat w okresach rocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja zakupu lub sprzedaży wierzytelności opodatkowana będzie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dojazd do miejsca delegacji stanowi czas pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób pielęgniarka może domagać się wypłaty premii uznaniowej do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy z pracownikiem można zawrzeć kolejną umowę o pracę w celu uporządkowania dotychczas zawartych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne