Questions and answers

Kto wydaje decyzję środowiskową na prace modernizacyjne obejmujące pogłębienie dna rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na transport odpadów na odpady z grupy: 15, 16, 17, 19 i 20?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Dla jakich prac wymagane jest pozwolenie na ich wykonywanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość konstrukcji słupa wysokiego napięcia 110 kV od budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić proporcję odliczenia VAT od 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedając oprawy okularowe z opisem "oprawy medyczne" mogę zastosować stawkę 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zaniechane inwestycje stanowią koszt uzyskania przychodu przy likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dochody z pracy na terenie Holandii i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować i wycenić przyznane prawa do emisji gazów cieplarnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy pracownikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie integracyjnej należy naliczyć podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w trakcie roku podatnik może zmienić metodę opodatkowania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak udziałowiec spółki z o.o. opodatkowuje pożyczkę otrzymaną od spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki rodzaj zwrotki należy dołączyć kierując upomnienie do podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w spisie na koniec roku należy wykazać część prac budowlanych nieukończonych w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wykazać przychód zagraniczny uzyskany przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy przeróbka samochodów z 4-osobowych na 5-osobowe spowoduje zmianę statusu samochodów w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy wypłacić dodatek w wysokości 100%, jeżeli została przekroczona średniotygodniowa norma czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim trybie można powierzyć zadania zarządzania kryzysowego komendantowi straży miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Z czego wynika prawo pracownika do dodatku do wynagrodzenia z tytułu ponoszonej odpowiedzialności materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy badać odpady o kodzie 19 12 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy naliczanie odsetek danego dnia musi odbywać się w określonym czasie (do określonej godziny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Co zrobić z udzielonym dodatkowym urlopem macierzyńskim, którego już nie przewidują przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób wprowadzający sprzęt powinien obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy można zaszczepić dziecko w obecności opiekuna faktycznego nie będącego opiekunem prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Ucieklak Wiktoria | Aktualne

Czy opłata za wydanie certyfikatu inwestycyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać pomieszczenia socjalne dla pracowników administracyjno-biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy kalkulować wartość sprzedanych towarów na potrzeby miesięcznych zaliczek na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy odszkodowanie uzyskane w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zniszczona inwestycja może być zaliczona w koszty uzyskania przychodu po jej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy atak padaczki można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego wydłuża się o dni, w których pracownicy nie pracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać umowę zlecenia zawartą z pracownikiem będącym równocześnie członkiem zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy część VAT nieodliczona przy zakupie samochodu osobowego należy księgować w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, która była wykorzystywana w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż wyrobów medycznych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu w przypadku dwukrotnej zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek rodzinny można wydać przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ilu ratowników powinno pełnić dyżur na basenie, gdzie znajduje się niecka o długości 25 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy należy korygować dokument celny, jeśli otrzymaliśmy fakturę zmniejszającą od sprzedawcy towaru ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który wrócił do pracy po półrocznym zwolnieniu, można zmienić zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy do stawów wykonanych przed 2000 r. ma zastosowanie art. 206 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wydobycie torfu znajdującego się w miejscu planowanego stawu wymaga koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak bank powinien się zachować w kwestii wypłaty alimentów, do czasu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy pracownicy, która w 2014 r. otrzymywała dodatek stażowy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy koszty kuligu zorganizowanego dla pracowników i ich rodzin mogą stanowić koszty pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zlecenie bezrobotnego należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak obliczyć urlop przysługujący osobie zatrudnionej na 6/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności z weksla in blanco?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Komu należy wydać KDR, jeśli w rodzinie są dzieci z dwóch związków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy do wypełniania dokumentacji szkolnej można używać ścieralnych długopisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy zmiana stanowiska pozbawia prawa do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaki PIT należy wystawić osobie fizycznej, która dokonała sprzedaży praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne