Questions and answers

Czy pracownikom wezwanym do sądu w dniu wolnym od pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy próbki odpadów przekazanych do badań laboratoryjnych należy wykazywać w ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy przejęciu na mocy art. 23[1] k.p. podlega pracownik zastępowany i zastępujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy spółka może odliczać VAT z faktur spedytorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku mieszkalnego należy rozliczyć w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż projektu obiektu handlowego powinna być opodatkowana VAT, czy PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy VAT z faktury za organizację imprezy integracyjnej podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w działalności gospodarczej można wykorzystywać nieruchomość będącą własnością tylko w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki osobowej jest równoznaczne z jej zbyciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wypłacać dodatek stażowy pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatek na montaż instalacji LPG można ująć w kosztach, jeśli samochód nie jest własnością podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki na bilety na koncert oraz na szkolenie przeciwpożarowe można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wydawanie przez pracodawcę posiłków dla pracowników stanowi dla nich przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może wielokrotnie wzywać wykonawcę do wyjaśnień odnośnie tego samego dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy za okres zatrudnienia od czerwca do września w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna sporządzania planu poprawy warunków pracy w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak długo zachowuje ważność skierowanie na badania profilaktyczne, na które kierowany jest motorniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła finansowanie badań za pośrednictwem lekarza prowadzącego badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego należy traktować leasing mobilny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić, gdy wystawiono fakturę korygującą, ale nabywca nie chce jej uznać?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć w podatku VAT remanent towarów sporządzony na dzień wystąpienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy wykazywać na deklaracji VAT-7 kwotę netto w polu nr 41?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika, który wykorzystał urlop w pierwszym miesiącu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak powinien postąpić OPS, jeśli klient ukrywa dochody, a ubiega się o świadczenie z u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo powinno się udokumentować nabycie przez internet towaru od polskich konsumentów (płyty z muzyką)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak przenieść majątek spółki partnerskiej do indywidualnej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć pracowników, którym wynajęto mieszkanie służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie z ZFŚS wypłacone osobie współpracującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową budynku wybudowanego w roku 2006?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wyliczyć kwotę do potrąceń z wynagrodzenia z tytułu niespłaconego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak wystawić fakturę za odsprzedawane materiały spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od kiedy należy wyłączyć likwidowane budowle z opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć zapłatę za fakturę z depozytu notarialnego utworzonego w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie od otrzymania faktury i opóźnionej dostawy trzeba naliczać wykonawcy kary umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakiej deklaracji podatnik może odliczyć VAT z faktur za remont mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć tankowanie samochodu osobowego, gdzie nie ma prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób obliczyć obrót z tytułu sprzedaży komisowej dla ustalenia kwoty zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek ponownie wysłać na szkolenie bhp pracownika, który nie zdał egzaminu sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z suwnicami należy wydać kaski ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można refaktury kosztów dotyczących usługi hotelowej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu nabytego od osoby fizycznej pod zabudowę mieszkalną podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup u kontrahenta z Irlandii usług reklamowych należy rozliczyć na gruncie VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać refaktura kosztów imprezy integracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przekazanie firmy synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi marketingowe świadczone na naszą rzecz przez niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT należności celne zapłacone na rzecz naszego niemieckiego przedstawiciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę oraz płatność pomniejszoną o przyznany bon rabatowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne