Questions and answers

Czy stronie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności można przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy środki higieny osobistej mogą zostać proporcjonalnie pomniejszone o okres nieobecności pracownika w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy usługi wykonywania analiz dokumentacji kredytowej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy ustawienie na działce na utwardzonym terenie kontenerów wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy VAT od faktury za ochronę garażu jest kosztem w całości czy w części 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w razie udzielenia świadczenia w stanie nagłym pacjenta należy wykreślić z harmonogramu przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy wyceniając różnice kursowe na rachunku walutowym można stosować metodę FIFO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wystawienie duplikatu EDPR z wpisaną datą może być uznane jako niezgodne ze stanem faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

Czy zbyt duży wysiłek fizyczny może być przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy z dotacji dla szkoły można sfinansować doskonalenie nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy z uwagi na art. 15h ustawy Covid-19 należy przyznać zasiłek stały od miesiąca złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy z zasiłku okresowego potrącać już w styczniu 2021 r. odpłatność za pobyt w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Gdzie należy zamieścić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za 2020 r. oraz plan postępowań na 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Jakie rodzaje wydatków mogą pokryć z dotacji szkoły niepubliczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby sprzedaż wyremontowanego lokalu mieszkalnego podlegała zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki kształt powinien mieć obszar przeznaczony do wyłączenia z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak mamy zmienić dokumenty księgowe, według których wydaliśmy odpadu więcej niż przyjęliśmy na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy rozliczać zamówienia eksportowe, na które wystawiane są faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozstrzygnięcie decyzji o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo do deklaracji wekslowej wprowadzić termin 7 dni na wykup weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie w postaci sfinansowania studiów zagranicznych dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki na szkolenie pracownika i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w pliku JPK należy zarejestrować korektę na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy skierować nauczyciela po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej na fotowoltaikę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kiedy zamawiający zobowiązany będzie do sporządzenia analizy potrzeb i wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Kto może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto zawiera umowę z kierownikiem spzoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Który przepis określa normatywy dla benzenu, etylobenzenu, ksylenu, styrenu, toluenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Na co powinniśmy zwrócić uwagę przekazując firmie uprawnienia do dokonywania wpisów w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie, pod rządami nowego PZP, można zawrzeć umowę po przeprowadzonym postępowaniu z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

W jaki sposób, zgodnie z nowym PZP, należy obliczać termin na udostępnienie ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W jaki sposób ująć otrzymaną transzę dofinansowania wynagrodzeń dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób ująć otrzymaną transzę dofinansowania wynagrodzeń do celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować proces przetwarzania odpadów styropianowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne