Questions and answers

New W jaki sposób udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New W jaki sposób zaksięgować w PKPiR wydatki poniesione na imprezę integracyjną - w tym na posiłki i alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

New Czy art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud. nie powinien wyłączać stosowania art. 79a k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Czy firma zakupująca gaz ziemny do produkcji ceramiki budowlanej ma obowiązek rejestracji w CRPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy istnieje możliwość sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą na stałe poza terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy można odliczać VAT z paragonów niefiskalnych z NIP, jeśli nie jest wyszczególniona kwota VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy należy przedłużyć prawo do KDR, gdy córka w wieku 21 lat podjęła studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy odliczony VAT możemy skorygować w bieżącym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy powinniśmy wyposażyć plac w system zbierania odcieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy pracownik bez formalnego zatrudnienia na stanowisku kierowniczym może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

New Czy projekt kanału technologicznego może sporządzić projektant drogowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

New Czy refakturować media ze stawką 23% VAT czy obciążyć najemcę notą bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

New Czy szkolenia i nadzór BHP podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

New Czy w przypadku, gdy pracownik oddał krew w dniu wolnym od pracy, przysługuje mu dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

New Jaką kategorię obiektu budowlanego powinien posiadać kontener handlowo-usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New Jaką stawkę VAT zastosować do nauki pływania i organizowania imprez na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Jakie decyzje powinna uzyskać firma która chce odzyskiwać w procesie R12 gumę arabską?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Jakie kroki powinien podjąć PINB w celu wykonania obowiązku zabezpieczenia otworów okiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż środka trwałego - nieruchomości położonej w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Jak należy interpretować kondygnację podziemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Jak refakturować usługę wykonywaną od maja do sierpnia, jeśli podatnik otrzymał fakturę już w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

New Jak uzupełnić decyzję administracyjną wydaną bez daty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New Kiedy wspólnota mieszkaniowa nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

New Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

New Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

New Na kogo powinny być wystawione paragony fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New W jaki sposób działacz opozycyjny lub osoba represjonowana może udokumentować prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Z jakim dniem rozwiązuje się umowa na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

New Co powinno być zapisane w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

New Czy jest możliwość rozpoczynania nowego okresu rozliczeniowego od marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne