Questions and answers

Czy należy opodatkować prowizję od banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie usługi ubezpieczeniowej od niemieckiej spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować dostawy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy wykonawca usług budowlanych powinien wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy aneks do umowy spółki powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny należy uwzględniać przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego i za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy istnieją górne granice norm oświetlenia stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest to zgodne z przepisami podatkowymi w sytuacji gdy sprzedajemy poniżej cen zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy nieodpłatne poręczenie pożyczki powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy osoba obca może żądać wydania przechowywanego w depozycie dowodu osobistego pacjenta przebywającego w ZOL-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy osobom powracającym do pracy po urlopie wychowawczym przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca użytkownik może zatrudnić pracownika tymczasowego, który odbiera czas wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikom na urlopie i zwolnieniu należy wyznaczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik zwolniony na postawie u.z.g. i następnie zatrudniony w spółce tej samej grupy kapitałowej, nabywa prawo do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy prowizja brokerska za pośrednictwo ubezpieczeniowe będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy rytmika w przedszkolu może być realizowana w trakcie 25 obowiązkowych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sklep internetowy powinien być amortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie okresowe bhp jest ważne, jeśli pracownik zmienił zakład pracy, lecz zachował to samo stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy świadczenia alimentacyjne i dodatek mieszkaniowy należy uwzględniać w dochodzie na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie usług fizyka medycznego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługę zwolnioną z VAT w Polsce, świadczoną poza krajem, należy wykazać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności podatnik może płacić niższe stawki podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w rozumieniu definicji VAT całą działalność zarobkową można zdefiniować jako działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wykluczeni wykonawcy mogą kserować ofertę najkorzystniejszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zakup i sprzedaż towarów w Indonezji podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może wysłać zawiadomienie o wyborze oferty do jednego wykonawcy listem a do drugiego faksem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zdemontowane urządzenia ze starej linii technologicznej są odpadami z instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaka powinna być treść instrukcji bhp dla wykonawców, podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż rozpoczętej budowy domków jednorodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wypłacić z wynagrodzeniem, jeśli pracownik odebrał czas wolny za nadgodziny dobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki rodzi nieodpłatne otrzymanie samochodu z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku sprzedaży samochodu na rzecz podmiotu powiązanego po zaniżonej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak należy ustalić wartość początkową zakupionego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak opodatkować domki wynajmowane turystom?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymanie od kontrahenta dofinansowania rekompensującego zbycie towaru poniżej kosztu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od faktur zakupu paliwa oraz części do samochodu osobowego służącego do celów mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony w wymiarze 1/10 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zmiana wymiaru etatu pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wpływa na wyliczenie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy polska firma powinna pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka powinna ująć w swoich księgach rachunkowych nabyte towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kto wypłaci pozostałą część zasiłku macierzyńskiego nauczycielce zatrudnionej w szkole do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na czym powinno polegać prowadzenie dziennika wg chronologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakiej wysokości należy pobrać podatek od odsetek wypłacanych spółkom w Niemczech i Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy wyceniać nieruchomości zaliczane do inwestycji długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Co oznacza pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w odniesieniu do radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Co powinien zrobić OPS, jeśli zmienił się dostawca posiłków przyznanych Klientom w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dokonując sprzedaży lawety, podatnik może zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dron podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dzierżawca obiektu stawowego może być następcą prawnym zakładu w zakresie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne