Questions and answers

W jaki sposób przygotować ocenę ryzyka zawodowego w związku ze stosowanymi substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób ustalić kurs waluty przy płatnościach za faktury wystawione w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób uwzględnić w skierowaniu na badania profilaktyczne pracę na wysokości oraz pracę na głębokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W której pozycji w deklaracji VAT-7 spółka powinna wykazać zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Z jaka stawką VAT firma polska powinna wystawiać fakturę za usługi marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik po zmianie interpretacji indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca w ofercie nie wskazał nazwy handlowej produktu jaki oferuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy brak zawiadomienia o spisie z natury przesądza o jego nieważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dodatek na dojazdy można uznać w czasie wakacji za dochód utracony na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Krawczyk Teresa | Aktualne

Czy dokumentację szkoleń wstępnych bhp sprzed 30 czerwca 2005 r.trzeba dostosować do wymagań późniejszych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dostawienie wiaty do budynku hali produkcyjnej należy traktować jako rozbudowę hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Czepiel Maciej | Aktualne

Czy ekspektatywa spółdzielczego prawa własności lokalu mieszkalnego podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik budowy odpowiada za przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można sprawować „bezpośredni nadzór nad pracami" nie będąc w miejscu wykonywania tych prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można uzyskać zezwolenie na transport komunalnych osadów ściekowych na terenie całego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy nabycie prawa do emerytury wpływa na prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy płatność w złotówkach generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po przekształceniu spółka kontynuuje amortyzację środków trwałych osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy renta wypłacana udziałowcowi w zamian za umorzenie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sąd może wstrzymać wykonanie decyzji ostatecznej, jeśli podatnik wniósł od niej skargę do WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy skonto podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spedytor powinien wystawiać faktury za swoje usługi z rozbiciem na poszczególne pozycje usługi spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedawca może dokonać zapłaty podatku od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości pod drogę publiczną podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy transakcja powinna być potraktowana przez podatnika jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy usługę zmiany konfiguracji systemu księgowego potraktować jako zwiększenie wartości środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wartość gruntu, na którym postawiono budynek magazynowy podlega opodatkowaniu przy sprzedaży budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie podjazdu do wodowania łodzi ułożonego z płyt ażurowych wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wymiana pokrycia dachu na budynku będącym współwłasnością, jest czynnością zwykłego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy podstawowej obejmuje także roboty uzupełniające i dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zakup usługi publikacji ogłoszenia w prasie niemieckiej stanowi dla podatnika import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłata na rzecz dostawcy wekslem własnym uprawnia do ubiegania się o przyspieszony zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Gdzie OPS może świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż przedsiębiorstwa opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż działki przemysłowej wraz ze znajdującymi się na niej budynkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką zamortyzować budynek handlowo-usługowy stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do importu usług transportu lotniczego na trasie Rumunia-Polska-Rumunia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dane powinny być zawarte w rachunku sporządzonym przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników wysłanych do Niemiec na trzytygodniowe szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe i ZUS rodzi umowa zlecenie na kwotę do 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są skutki w VAT zakupu auta z Niemiec i odsprzedaży po naprawie w Polsce również do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła cesja leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby używany budynek produkcyjny amortyzować ze stawką indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania powinni spełniać wykładowcy prowadzący szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak należy wyliczyć kwotę wolna od zajęcia komorniczego w rachunku wspólnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak pracownikowi samorządowemu rozliczyć godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zapewnić dyscyplinę telepracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jestem podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem czynnym podatnikiem podatku VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

O jakie świadczenia może wnioskować rolnik opiekujący się rodzicem ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Po jakiej przerwie można ponownie zatrudnić pracownika, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć się z pracownikiem, jeśli za prywatne zakupy zapłacił służbową kartą kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie i pomiędzy jakimi kursami powstaną podatkowe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach rabat udzielony przez pośrednika turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi przerobu wykonane na dostarczonych przez kontrahenta towarach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT kaucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowa transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wynajem powierzchni w celach reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towaru drogą morską?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie od niemieckiego kontrahenta usługi doradczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne