Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczyć urlop wypoczynkowy przysługujący lekarzowi stomatologowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak stosować instalacje odgromowe w budynkach zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy podatnik powinien zaewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczkę otrzymaną od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu może zostać zakwestionowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kto ma egzekwować należności objęte tytułami wykonawczymi wystawionymi przez izbę wytrzeźwień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto zatrudnia nauczycieli do zajęć unijnych: gmina czy dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Na jaki dzień należy ustalać krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczeń po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Od kiedy należy liczyć pracownikowi administracji urlop w zwiększonym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od kiedy należy stosować nowe postanowienia UZP dotyczące nagród jubileuszowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Po jakim kursie NBP przeliczyć wartość faktury w celu wykazania importu usług w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jaką stawką należy sprzedaż samochód wniesiony do spółki aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dochodzi do WDT, jeżeli polski podatnik sprzedaje towar firmie szwajcarskiej, a miejscem dostawy są Włochy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy oraz pracowników można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kosztami z KRD można obciążyć właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nadwyżka ponad limit posiłku stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ prowadzący szkołę może wygasić stosunek pracy zawarty z dyrektorem gimnazjum przez poprzedniego dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy otrzymanie odprawy przez jednego członka 7-osobowej rodziny uzasadnia odmowę pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pnącze chmielu zwyczajnego należy traktować jako krzew i uzyskać zezwolenie na jego usunięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy posiłki profilaktyczne wydawane pracownikom pracującym na budowie, stanowią dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może za zgodą pracownika dokonać potrącenia z minimalnego wynagrodzenia należności niealimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przepisy określają dopuszczalną górną granicę temperatury, jaka może występować w pomieszczeniach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przesyłając PIT-8C należy mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby, której informacja dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przeznaczenie części zysku za zakończony rok obrotowy na kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spadkobiercy mogą odliczyć opłacone za spadkodawcę zaległe składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie na pobór wód ze zbiornika, w którym w dużej mierze znajdować się będą ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy ta sama osoba może być jednocześnie kierownikiem środowiskowego domu samopomocy i kierownikiem OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wiedza i doświadczenie mogą stanowić kryterium oceny ofert w przetargu na dowóz dzieci do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy z rozkładu czasu pracy musi wynikać z jakiego tytułu pracownik otrzymuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką odprawę należy wypłacić kucharce w wieku 60 lat, która po 40 latach pracy przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż lokalu użytkowego, w przypadku przekształcenia go na mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła demontaż fabrycznie zamontowanej w samochodzie kratki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie obowiązki wobec pracowników ma pracodawca zmieniający siedzibę zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak na gruncie u.p.s. prawidłowo uwzględnić utratę dochodu następującą w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak otrzymanie wyrównania świadczenia z ZUS wpływa na obliczanie dochodu na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym pracownika zatrudnionego na dwóch umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać i która spółka powinna rozliczać podatek u źródła za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty w przypadku zamknięcia ksiąg w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać paliwo do samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po dniu 1 lipca 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszt wynajmu mieszkania dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu wynajmu pola namiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku wpłat za kurs, jeśli dokonywane są one w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Według jakich zasad oblicza się staż pracy dla potrzeb uprawnień pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje odliczenie VAT od zakupu przyczepy campingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy zatrudnić w szkole główną księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne