Questions and answers

Jakie obowiązki wiążą się z zatrudnianiem cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w związku z zatrudnianiem na dzieło cudzoziemca należy sporządzić informację IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wypełnić PIT-11, jeśli przychód jaki uzyskuje pracownik jest niższy niż miesięczna kwota zryczałtowanych kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy rodzinie zastępczej niezawodowej należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przy zasiłku stałym ma znaczenie fakt opłacania składek KRUS z tytułu posiadania gospodarstwa przez matkę strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto zobowiązany jest do zwrotu podatku VAT podróżnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy upłynie okres wypowiedzenia terminowej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy serwisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak sporządzić końcowy spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić przychód do opodatkowania w przypadku wykonania usługi biurowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy staże i stypendia wypłacane uczestnikom szkoleń, ze środków pochodzących z dotacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługi dietetyki mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy właściciel lasu prywatnego może dokonać wylesienia części działki leśnej pod zabudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć prewspółczynnik VAT w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi reklamy świadczonej na naszą rzecz na Łotwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dotację na częściowe pokrycie kosztów produkcji teatralnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy prawo do rozliczenia korekt przejdzie po sprzedaży przedsiębiorstwa na jego nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto jest posiadaczem dzikich wysypisk śmieci, w przypadku gdy nie można zidentyfikować właściciela odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi modelowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sporadyczna wymiana walut wpływa na podstawę obliczenia VAT i prewspółczynnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy składowisko odpadów można podzielić na dwie niezależne instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakiej podstawie wydaje się kartę informacyjną z udzielonej pomocy ambulatoryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakiej treści powinna być decyzja o udzieleniu pracownikowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zaliczka może zostać zaliczona na poczet dwóch odrębnych zleceń na rzecz tego samego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie obszary należy traktować jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący spółkę cywilną jest zobowiązany do miesięcznego sporządzania spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku transportu frachtu promowego z Irlandii do Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje nauczycielce w sytuacji urodzenia martwego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT w przypadku refaktury kosztów tłumaczenia na rzecz udziałowców z krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy uprawnienia do obsługi suwnicy uzyskane w latach 80 muszą być aktualizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jak amortyzować walec drogowy i lampy do oświetlania dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca pełniący obowiązki służby bhp może sam sporządzić analizę stanu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zapisy regulaminu ZFŚS dot. wypoczynku pracowników i emerytów mogą się różnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Z jakich stawek rozliczyć nadgodziny, jeśli zmieniała się stawka wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w związku z tym, że samochód będzie wynajęty dla pracownika, zmienia się zakres jego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć nadgodziny powstałe w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do trzynastki wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć zasiłki stałe dla małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym momencie zwiększyć przychód z tytułu wystawionej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłatę abonamentową RTV należny traktować jako zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy wykonawca może podać wartość 0 zł za jeden ze składników ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy w komisji bhp zasiada więcej przedstawicieli pracodawcy niż pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w lutym 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy praca ortopedy wymaga odprowadzania stawek na FEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Które substancje są sklasyfikowane jako niebezpieczne i szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Do jakiego przepisu k.p.a. należy się odwołać aby decyzja na podstawie u.ś.r. była natychmiast wykonalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik może odbyć badania kontrolne poza główną siedzibą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podziemny garaż w budynku mieszkalnym jednorodzinnym może przekraczać obowiązującą linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć pracownikowi urlop za 2016 r. w przypadku przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne