Pytania i odpowiedzi

Czy sprzedaż pomiędzy developerami z tytułu służebności gruntowej może być udokumentowana fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakiej treści powinno być zaświadczenie lekarza by dokumentowało "schorzenia szczególne" na potrzeby wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy przy refakturze biletu lotniczego na kontrahenta w Polsce spółka prawidłowo zastosowała stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy opłata dodatkowa za czynności aukcyjne podwyższa kwotę zakupu i czy stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy czas trwania tygodnia pracowniczego i okresu rozliczeniowego muszą się pokrywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy mogą pracować 7 dni z rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wydatki na remont budynku nie będącego środkiem trwałym mogą stanowić koszty w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można sfinansować z ZFRON pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej na "zielonej szkole"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy jest jakiś przepis określający rodzaj, specyfikę azotu wykorzystywanego w świadczeniach krioterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy przemieszczenie towaru do innego państwa UE w celach reklamowych stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy firma może przekazać pracownikowi PIT-11 za 2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku wykonywania przez podatnika robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury naprawy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może jednostronnie zmienić pracownikowi nazwę stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownikowi zwolnionemu w połowie miesiąca przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak ustalić właściwość gminną w odniesieniu do pacjenta ZLO posiadającego opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy przeprowadzić postępowanie na usługi społeczne, które zastąpią usługi priorytetowe i niepriorytetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy członkom zarządu można przyznać diety z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy na drodze wewnątrz magazynu o szerokości 2 m można zastosować ruch dwukierunkowy wahadłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak amortyzować manekiny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty zaniechanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest możliwość rozliczenia kosztów za rehabilitacje pracownika i jednocześnie członka zarządu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w sprawach dot. dodatku mieszkaniowego należy zawiadamiać stronę o wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej, jeżeli ostatnią pracę wykonywał na rzecz zagranicznego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak uzyskanie dochodu wpływa na dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Przez jaką część czasu pracy pracownik może przebywać w pomieszczeniu bez dostępu światła dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakich przypadkach pracownik może być zwolniony ze wstępnych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy darowizna udziałów spółki z o.o. powoduje powstanie obowiązku podatkowego od zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie są skutki podziału majątku spółki jawnej po jej rozwiązaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja samolotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy ajent zatrudniający pracownika musi być płatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób oblicza się wysokość zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy części składowe maszyny stanowią materiały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za pięć dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy powstają różnice kursowe w sytuacji gdy faktura została wystawiona w PLN, ale zapłata nastąpi w EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku podejrzenia naruszenia godności osobistej uczniów przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy ująć transakcje sprzedaży i transakcję zakupu samochodu w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z przekazaniem samochodu na cele osobiste, podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczycielce należy wydłużyć urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie należy złożyć wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy dla posadowienia nalewaka oleju podmiot powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności z muzyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien zakończyć pracę, aby zachowane zostały wymagane okresy odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy place zabaw podlegają rocznej kontroli budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy organ może uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla gruntu sklasyfikowanego jako B/RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy dokumentować wydanie pacjentowi leku do zażycia w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Z jaką datą można rozwiązać z pracownikiem umowę, w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne