Questions and answers

Jaka jest procedura przeniesienia dzieci do innej miejscowości na czas remontu placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z kradzieżą środka trwałego i wypłatą odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie dokumenty powinien okazać pełnomocnik, który chce reprezentować wnioskodawcę przed OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie podatku VAT ma spółka udzielająca pożyczki w grupie kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak lekarzowi odbywającemu szkolenie w trybie rezydenckim obliczyć czas odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak na gruncie VAT opodatkować fakturę wystawioną przez firmę z Włoch dla odbiorcy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozpatrzyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora, którego kadencja kończy się 31 sierpnia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak organ ma zinterpretować możliwość lokalizacji usług agroturystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak powinien postąpić wytwórca odpadów, skoro nie można już wystawić w BDO KEO z datą 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć nadpłatę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu przy korzystaniu z serwisów pośredniczących?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ustalić powiązania pomiędzy spółkami z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wygląda proces likwidacji oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak wystawiać skierowanie na badania dla kierowców po zmianie wskazówek metodycznych w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy można zastosować refakturowanie kompleksowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy należy złożyć deklarację o rezygnacji z PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy pracownik młodociany uzyskuje prawo do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy upływa termin do wypłaty dotacji przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy zarząd nieruchomością przekształca się w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto powinien sporządzić operat przeciwpożarowy w związku ze zwiększeniem limitów dla wytwarzanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Kto prowadzi przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania decyzji w sprawie rekultywacji terenu leśnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Od jakiej daty należy przestać naliczać opłatę dla poprzedniego właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Według jakiej stawki należy obliczyć opłatę za pobór wody zużytej do gaszenia pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalać wynagrodzenie członków rady nadzorczej, w przypadku gdy zostaną objęci PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Co która niedziela w ciągu miesiąca powinna być wolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zatrudnienia małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy braki formalne stanowią podstawę do nierozliczenia części dotacji celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dodatek stażowy nabyty w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego należy wypłacić obok zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy dodatek stażowy należy włączyć do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy firma może wszystkie faktury korygujące ujmować do deklaracji VAT w miesiącu wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy fundusz alimentacyjny (40% zwrotów) i zaliczkę alimentacyjną (50% zwrotów) należy ująć w RB-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina jest zobowiązana do naliczenia 40 euro rekompensaty z tytułu opłaty czynszu po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji źródeł promieniowania jonizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy jednostka lokalna przedsiębiorcy może skorzystać z Tarczy 7.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jeżeli umowa o dzieło jest nieodpłatna to także istnieje obowiązek zgłoszenia w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne