Questions and answers

Czy pożyczka dla komplementariusza (spółki z o.o.) od spółki komandytowej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Dla wykonywania jakich czynności osoba kierująca pracownikami powinna stosować polecenia pisemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy fakt równoległego zatrudnienia wpływa na wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki stopień tajności według polskiego prawa musi zostać zachowany podczas niszczenia dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy płacą podatek liniowy z działalności gospodarczej, można dochody z pracy opodatkować wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy księgę inwentarzową można prowadzić w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy przekazanie wycofanego z firmy samochodu rodzi obowiązek w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie informacje powinny znajdować się na okładce teczki akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy mimo zawieszenia działalności należy rozliczać różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot zapłaconego PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka która nabyła od osób fizycznych udziały powinna wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W jakim terminie należy opracować plan urlopów w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT zwrot kosztów egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje poniesie podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, który nabijał na kasie fiskalnej sprzedaż naliczając VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać import usług dotyczący zakupu dodatkowego ubezpieczenia do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka cypryjska zobowiązana będzie zarejestrować się do rozliczeń VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować prowizję za polecenia klienta firmie budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przepisy VAT regulują jak powinien wyglądać umotywowany wniosek o zwrot VAT na podstawie art. 87 ust. 5a u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi kominiarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie posiłku w ramach programu lojalnościowego powinno zostać opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszty związane z realizacją programu lojalnościowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy dotyczące prewspółczynnika dotyczą także rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina może sfinansować usunięcie dzikiego wysypiska śmieci z terenu należącego do osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można wykorzystać do utwardzenia powierzchni drogi odpady klasyfikowane pod kodem 17 01 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy VAT niepodlegający odliczeniu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakich formalności musi dopełnić fundacja powracająca do zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać zwroty towaru w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zabezpieczenia roszczeń należy utrzymywać do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można łączyć obręby geodezyjne położone na terenie jednej gminy w celu opracowania UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odwrotne obciążenie dotyczy również leasingu komputerów przenośnych przy transakcji powyżej 20.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Według jakich stawek opodatkować grunty, na których ustanowiono służebność przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT od paliwa lub kosztów eksploatacyjnych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone z zysku netto prezesowi zarządu jest kosztem uzyskania przychodu w momencie wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować przewijarko-liczarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć składki ZUS zwrócone zleceniodawcy przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki poniesione na fundusz pracy pomniejszają przychód opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką należy przyjąć stawkę amortyzacji dla monitoringu rejestrującego systemem kamer i projektora multimedialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy konkretne wykonanie badania USG może być zlecone w formie umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy wykonanie rowu odwadniającego pod rządami Prawa wodnego z 1974 r. wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy regeneracja butli gazowych jest procesem przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak prawidłowo przenieść kwoty VAT naliczonego z rejestru zakupu VAT do deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkody na towarach i mieniu powstałe podczas transportu można zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy VAT naliczony ujęty na fakturze zakupu należy odliczyć proporcjonalnie do kwoty dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy granica terenu górniczego może pokrywać się z granicą obszaru górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Król Lidia | Aktualne

Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można amortyzować nieruchomość, którą wcześniej wniesione do spółki z o.o. w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy okoliczność przejścia na emeryturę pozbawia pracownika prawa do otrzymania wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie są wymagania w zakresie bezpiecznego uruchamiania automatycznych maszyn szwalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego upadłość ogłoszono po złożeniu i otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak obliczyć odszkodowanie za okres skróconego okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne