Questions and answers

Czy w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków pracownik powinien przejść instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy za okres zwolnienia lekarskiego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, należy się pracownikowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jakich pozycjach bilansu powinien być wykazany faktoring pełny i faktoring z regresem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Buduję halę produkcyjną na dzierżawionym gruncie, czy można amortyzować przyjętą już inwestycję w okresie 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dochodzi do WNT i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest ujmowanie w deklaracji VAT-7 wielkości ujemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do sprzedaży dla klientów detalicznych należy doliczyć VAT 23%, a do klientów firmowych stawkę 0% jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dzierżawę nieruchomości na rzecz spółki z o.o. można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota faktury za udostępnienie informacji o użytkowniku pojazdu jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy lekarz posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT od paliwa do motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od 1 lipca 2015 r. podatnik może odliczać 50% VAT od zakupu paliwa, części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy oddanie dnia wolnego za święto w sobotę wymaga wniosku pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy od zakupu kasy fiskalnej, taksometru i usługi montażu podatnik może odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik dokonujący wymiany opon oraz ich sprzedaży może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od paliwa w wysokości 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik może uzyskać zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik musi zakup telefonu zgłosić do urzędu celnego i odprowadzić od tego zakupu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT w związku z jego nieodpłatnym przekazaniem uczestnikom rajdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia paliwa odsprzedanego następnie pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo kontrolować samochody pracowników parkujące na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Czy premia roczna powinna być uwzględniona w podstawie ekwiwalentu za urlop ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy programista może dokonać jednorazowej amortyzacji komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy radny gminy może odpracować czas zwolnienia od pracy udzielonego w celu umożliwienia udziału w pracach gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy składkę na FEP pracownika zatrudnionego na dwóch umowach należy opłacać od obu z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna za lipiec złożyć deklarację miesięczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy VAT od zakupów materiałów i usług dotyczących budowy powinien być rozliczany w proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wartość akcji spółki przekazana pracownikowi podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 za wrzesień podatnik może ze znakiem minus rozliczyć podatek VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w ewidencji pojazdu można ująć koszty związane z użyczonym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń na prawo jazdy o wartości poniżej 30.000 euro, można zastosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wykonanie stawu na rowie to przebudowa rowu, czy likwidacja tego odcinka rowu, na którym ma być usytuowany staw?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa treść formularza cenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wynajem nieruchomości firmie męża wymaga sporządzenia dokumentacji jak dla podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wypłata dywidendy podlega składkom ZUS i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamieszczenie w fakturach dotychczasowej nazwy podatnika, pozbawia go możliwości rozliczania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zwalniając pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy może na nim być wakat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakie pomieszczenia niemieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym powinny podlegać opłacie skarbowej od zgłoszenia budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Jakie urządzenia hydrotechniczne można zastosować w stawie rybnym bazującym wyłącznie na wodach gruntowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy oceniać ewentualną przynależność do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić urlop wychowawczy w stażu pracy na potrzeby nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należności otrzymane na skutek stwierdzenia nieważności umowy cywilnoprawnej będą przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek przeprowadzenia postępowania powypadkowego po wypadku pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować bioodpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować powstające w firmie produkcyjnej zniszczone dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakich sytuacjach ubezpieczony może odwołać się od decyzji ZUS o braku prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób spółka jawna ma przekazać spółkom z o.o. środki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy czas szkolenia kierownika JST podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne