Questions and answers

Jak powinno wyglądać opodatkowanie VAT usługi pozyskania klienta dla firmy polskiej przez firmę słowacką?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy opodatkować otrzymany przez pracownika bon towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik urzędu skarbowego ma prawo skopiować deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć nadpłatę VAT wraz z jej oprocentowaniem na poczet zaległości podatkowej w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy korzystając z Internetu mobilnego w miejscu zamieszkania można skorzystać z ulgi internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest podstawa do wystawiania faktur w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Do jakiej grupy klasyfikacji środków trwałych należy zaliczyć odkurzacz magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wykazywać w deklaracji VAT-7 kwoty z faktur zakupu dotyczących nakładów na wytworzenie pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS na prośbę klienta może przekazywać zasiłek okresowy na rachunek zakładu energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zawarcie umowy współpracy rodzi samo w sobie obowiązek wystawiania faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zmniejszyć wymiar etatu w umowie na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy księgowej można powierzyć prowadzenie kasy pożyczkowej na dodatkowe 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od kogo pracownik powinien dochodzić zwrotu kosztów noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zmienić system czasu pracy w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak najkorzystniej prowadzić małżeńską spółkę z o.o. w domu jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Na jakiej podstawie pracownicy OPS mogą realizować zadnia z ustawy wprowadzającej Program 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie przepisy bhp obowiązują przy odbiorze odpadów szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy Polski Klaster Aluminium jest podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wspólnego rozliczenia się ze zmarłym małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy refakturować usługę z Urzędu Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy częściowy zwrot wkładu w formie pieniężnej będzie miał konsekwencje na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zmniejszenie udziału kapitałowego i zwrot w pieniądzu części wkładu powinien być neutralny podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dodatek dla niektórych emerytów należy wliczać do dochodu przy świadczeniach z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przedawnienie należności wobec pracodawcy generuje przychód u pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od dofinansowania żłobka i przedszkola należy odprowadzić podatek i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w wyniku sprzedaży nieprzydatnych do wykorzystania tłuszczy spożywczych powstaje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydatki na książki rozdawane uczestnikom szkolenia można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

W jaki sposób liczyć dochód uzyskany w przypadku korzystania przez stronę ze świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy przyznać SZO po dostarczeniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie są zasady wynagradzania, ustalania prowizji przy umowie komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pobieranie renty rodzinnej lub świadczenia emerytalnego wyklucza możliwość przyznania zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe w związku ze zwrotem nadpłaty w formie gotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS może z zasiłku stałego pokryć koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jakim trybie należy rozwiązać umowę z pracownikiem, który nabył prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Kiedy opłata za ochronę środowiska za 2015 r. płatna do 31 marca 2016 r. stanowi koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie w PIT-11 wykazać podlegającą opodatkowaniu część pakietu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez małżonków stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie koszty przysługują w przypadku sprzedaży akcji nabytych w drodze dziedziczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można przenieść pracownika niepedagogicznego w wieku ochronnym na inne stanowisko wbrew jego woli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy stopień wodny zlokalizowany na śródlądowych powierzchniowych wodach płynących jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podmiot, który utwardził teren łąki gruzem powinien ubiegać się o wydanie decyzji rekultywacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy na pobór wód w ilości 30 m3 na godzinę należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu wykonywania spraw spółki przez jej prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne