Pytania i odpowiedzi

Czy klimatyzator o wartości 3500 zł netto można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka, która zmienia adres siedziby firmy, powinna wygasić zezwolenie na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda procedura aktualizacji danych w umowie z NFZ w przypadku zmiany nazwiska i nazwy podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych technicznych może wynosić więcej niż 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak opodatkować dochód uzyskany ze świadczenia usług dla firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z zapłatą zaliczki powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczać transakcje zawierane przy pomocy procedury VAT MOSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import usług z tytułu prowizji za sprowadzenie do kliniki klientów na pobyty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć rolnik, by móc prowadzić agroturystykę na terenie obszaru chronionego krajobrazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego do dochodu rodziny należy wliczyć kwoty zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownicy urlopu wychowawczego w wymiarze kilku dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć WNT, które zostało udokumentowane fakturą z nieprawidłową kwotą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Na jakim wzorze deklaracji VAT-7 należy złożyć w lipcu 2016 r. deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować zasadę bliskości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kogo powinna wskazać w składzie rodziny pełnoletnia osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować prywatne mieszkanie, które jest przedmiotem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy OPS może przyznać usługi specjalistyczne dla dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wydatki na kurs językowy wspólnika może stanowić koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dochody wykazane w informacji IFT-3/IFT-3R należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Które usługi są dla potrzeb informacji ORD-U usługami niematerialnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak w PKPiR ująć przychody ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy zakupione z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku wypłata zysku wspólnikom spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jeśli mpzp dopuszcza wyłącznie usługę, możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy osłonki i siatki do wyrobów wędliniarskich należy traktować jako opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wliczać do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych z kolejnym orzeczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy dla pracowników obsługi i administracji należy przygotowywać harmonogramy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie konsekwencja podatkowe niesie za sobą pomoc finansowa zorganizowana dla rodziny zmarłego emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód ze sprzedaży prywatnej kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować lokal zajęty na biuro poselskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty zakończonego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR faktury zakupowe, w których klient ma naliczany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego pierwszego dnia pracy, kiedy miał przejść szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można paragony fiskalne za przejazd autostradą zaksięgować zbiorczo w formie dowodu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może otrzymać nagrodę jubileuszową po okazaniu dodatkowego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy gmina powinna doliczyć podatek VAT do ceny transakcyjnej nieruchomości oraz w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy transakcje z różnymi podmiotami powiązanymi można sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za formy, którymi obciążyła nas firma wytwarzająca elementy naszych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracownicy tartaku muszą przejść szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto może wykonać opinię geotechniczną w świetle obowiązującego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można amortyzować budynek, który nie posiada zezwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można dobrowolnie zrezygnować z odliczenia VAT i ująć ten podatek w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatek poniesiony na zakup felg aluminiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone na podstawie pozornej umowy o pracę będzie kosztem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować dochód z umowy zlecenia zleceniobiorcy pracującego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne