Questions and answers

Czy koszty szkolenia dla pracowników są kosztem uzyskania przychodu w przypadku zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek kontrolować ergonomię i bhp stanowiska pracy telepracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakupy artykułów spożywczych w związku z organizacją szkoleń stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki pokryte dotacją otrzymaną od ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać kwoty uzyskane w ramach dotacji przedmiotowej do barów mlecznych prowadzonych przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować w CIT otrzymaną dotację dotyczącą zakupu WNiP oraz pozostałych kosztów operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie należy wyksięgować z kosztów podatkowych wydatki sfinansowane dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dokonany przez urząd skarbowy zwrot dotyczący zakupu kasy fiskalnej należy wykazać w PKPiR jako przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zastosowanie czasu pracy, który zawiera elementy różnych systemów czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy DPS jest placówką opiekuńczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy jeden środek trwały można amortyzować jednorazowo kilka razy, jeśli został przekroczony limit w jednym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwoty, które pozostaną na koncie wyżywieniowym są dochodem osoby fizycznej prowadzącej przedszkole publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy malowanie balkonów w bloku mieszkalnym objęte jest stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zająć środki na rachunku bankowym rolnika pochodzące z płatności bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy nabycie na Litwie form do produkcji należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy niepubliczne liceum spełnia kryteria szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Zatyka-Szlachcic Agnieszka | Nieaktualne

Czy OPS powinien powiadomić ZUS o wypłacie zasiłku stałego za okres, za który przyznano emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę 8% do wynajmu na cele krótkotrwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pojęcie nominalnego czasu pracy jest tożsame z pojęciem wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy polski podatnik powinien rozpoznać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić składkę na ubezpieczenie grupowe z przysługującego pracownicy zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawcy mogą uzgodnić wzajemne niezatrudnianie przez pewien czas pracowników drugiej strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym od 1 stycznia do 1 września przysługuje za ten rok ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy protokół przekazania środka trwałego może być podstawą do zapisów księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wina pracodawcy ma wpływ na prawo pracownika do świadczeń odszkodowawczych wypłacanych przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w regulaminie pracy można zróżnicować wyliczanie czasu pracy pracowników mobilnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wydatek na zakup wieloletnich nasadzeń może stanowić koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wydobycie piasku powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać, by cena oferty była wyrażona tylko w dolarach amerykańskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy zamawiający musi wzywać wykonawcę do przedłużenia ważności wadium złożonego w pieniądzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy za niepełnoletnią matkę wniosek o świadczenia rodzinne składa opiekun prawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć piec do wypalania ceramiki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jaka jest wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie dalszego (drugiego) tytułu wykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jakie koszty można zaliczyć do kosztów napraw powypadkowych pojazdów wykonywanych przez własny warsztat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy postąpić w razie zbiegu potrąceń przymusowych i dobrowolnych z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować ogrodzenie działki, na której stoi dom mieszkalny oraz budynki produkcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu świadczenia usług dla firmy z siedzibą w Dubaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, biorąc pod uwagę stanowisko pracy oraz jego zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć podstawę ekwiwalentu pracownika zatrudnionego na umowę o pracę ze stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować badania produktów, narzędzi oraz tworzenia programów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować konwersję obligacji na akcje emitenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie należy odmówić przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny z uwagi na nieudatność uprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kładka wędkarska wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy koszt uczestnictwa w zagranicznej konferencjach prezesa i pracownika spółka może zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków po płukaniu kruszywa do zbiornika poeksploatacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C w przypadku nieodpłatnego świadczenia na rzecz beneficjenta organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy udzielić urlopu okolicznościowego z tytułu zawarcia związku małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odległość budynku od separatora ścieków ropopochodnych jest uregulowana prawnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne