Questions and answers

Jak wysłać pracownikowi PIT-11 w wersji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować kartę podarunkową wykazaną na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy można zakwalifikować budynek jako wiatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej na wykonanie usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się ekwiwalent za wykorzystywanie prywatnego telefonu w celach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy pracownik socjalny przebywający na urlopie wychowawczym nabędzie prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto ma zapewnić kierownika budowy - inwestor czy wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Kto podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu gleb do organicznych bądź mineralnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie zmienić nazwę w decyzji o trwałym zarządzie na nową po połączeniu dwóch instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Od kiedy pracodawca powinien wyrównać staż pracy pracownikowi, który dostarczył dodatkowe dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za DPS mieszkańca, który otrzymał waloryzację renty socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od którego roku istnieje obowiązek rejestracji zwierząt egzotycznych CITES?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakim okresie należy ująć w VAT fakturę korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim trybie należy zmienić współrzędne punktu granicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

W jaki sposób na gruncie nowego PZP powinna się odbywać komunikacja stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

W jaki sposób naliczyć wynagrodzenie rejestratorce zatrudnionej w podmiocie leczniczym za pierwszy miesiąc pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób powinna być wyliczona kwota zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty w kamienicy w której właściciele nie powołali wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób ustalić staż nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób wykonawca w postępowaniu poniżej progów może podpisać ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z wyrokiem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić, jeśli nieświadomy pacjent wymaga przetoczenia krwi ze względu na zagrożenie życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dochód z tytułu pełnienia funkcji prezesa spółki jest uzyskany w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dyrektor placówki oświatowej będącej w likwidacji może zrezygnować z funkcji likwidatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy faktury sprzedażowe wystawiana dla wspólników należy oznaczać jako transakcje powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy gmina ma prawo naliczać opłaty za worki z odpadami sortowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy imiona i nazwiska pracowników socjalnych mogą być ujawnione na stronie internetowej OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jeśli wypadek w pracy nie został zgłoszony do ZUS należy wykazywać go w deklaracji ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możliwe stosowanie dwóch metod kalkulacji ceny tego samego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej dla osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy nauczyciel odbywający staż na nauczyciela kontraktowego może mieć przerwę w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczycielowi, któremu przyznano świadczenie kompensacyjne należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi w nowej szkole przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy okres urlopu uzupełniającego może się pokrywać z okresem ferii letnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany może żądać decyzji o wyłączeniu gruntu leśnego z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pełnienie zawodowej służby wojskowej zwalnia pracownika samorządowego z odbycia służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne