Questions and answers

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest zwolniona z wystawiania faktury z tytułu wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osobie posiadającej Kartę Polaka przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy praca wykonywana zdalnie raz w tygodniu jest równoznaczna z wykonywaniem pracy w warunkach telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przejęcie spółek podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie zakładu budżetowego do spółki z o.o. aportem wywoła konsekwencje na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy rolnik, który zamierza sprzedać swoje grunty rolne powinien odprowadzić VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy rolnik indywidualny musi posiadać w banku rachunek bieżący czy może posiadać zwykły ROR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy rozłożenie zapłaty na raty powoduje konieczność korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ruchomy czas pracy jest odrębnym system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy stypendium naukowe wypłacane przez przedsiębiorcę najzdolniejszym uczniom podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy transakcję sprzedaży lokalu gastronomicznego wraz z wyposażeniem należy podzielić wg różnych stawek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane jako PKWiU 43.99 mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustalając wymiar czasu pracy pracownika pracodawca może zaokrąglać go do pełnych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wykorzystywane wielokrotnie wielodoniczka i zintegrowana z nią skrzynka są opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zastępca dyrektora jednostki budżetowej może podpisywać świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Ile urlopu przysługuje osobie zatrudnionej na dwóch lub więcej etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jaka data jest datą otrzymania faktury przez biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT instytucja kultury powinna zastosować do wyliczenia i odprowadzenia podatku z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaki dokument pozwoli na zaliczenie podatku od nieruchomości od użyczonego lokalu do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie podjąć kroki w razie zmiany opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć VAT od faktur otrzymywanych przez agencję za organizowanie imprez promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT w sytuacji, gdy występują braki ilościowe w zamówionym towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ująć odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak opodatkować udział w części wspólnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, w przypadku zmiany sposobu wykorzystania samochodu w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod kątem VAT sprzedaż środka trwałego poza Unię Europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę pracownikowi na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć koszty i przychody powstałe w związku z przystąpieniem wspólnika do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przedpłatę z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy z tytułu umorzenia akcji, które zostały nieodpłatnie nabyte?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak uzupełnić kartę szkolenia wstępnego w sytuacji, gdy instruktaż stanowiskowy trwa dwa tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować notę księgową obciążającą kosztami remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować zwróconą karę, nienależnie nałożoną przez urząd celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać VAT naliczony i należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wystawienia faktury po przeprowadzeniu licytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi odbywającemu praktyczną naukę zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim momencie rozpoznać obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego, w przypadku niewykorzystania 2 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie cudzoziemca, który w Polsce wygłosi wykład?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie zaksięgować fakturę korygującą cenę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Za ile lat wstecz można wznowić postępowanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy osobie zatrudnionej na zastępstwo umowa kończy się z dniem przejścia pracownika na rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w księgach spółki jawnej wniesione przedsiębiorstwo można rozliczyć metodą łączenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż samochodu, który zaewidencjonowany był jako towar a nie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne