Questions and answers

Jak opodatkować dochody uzyskiwane w ramach niemieckiego studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pacjent odpłatnie wykonujący badania lekarskie może żądać zwrotu kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wg MSR leasing finansowy w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy czynny podatnik VAT wynajmując prywatną nieruchomość jest z tego tytułu podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za szkolenie udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pracodawca odpowiada za wypadek w drodze do pracy, do którego doszło wskutek miejskiego remontu ulicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługi nauczania języka obcego podlegają opodatkowaniu VAT i czy należy je fiskalizować za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie brutto męża wspólniczki jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto ma w tym przypadku obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe studenta odbywającego praktyki w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy lekarz może jednocześnie wykonywać pracę na umowie o pracę i cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy rozliczenie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia w euro może być dokonane w walucie polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy w ramach instruktażu stanowiskowego wystarczy zapoznanie się zasadami obsługi przekazanymi w instrukcji obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w związku z kolejnymi następstwami dawnego wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie warunki powinny zostać spełnione przy stosowania gazu osłonowego zawierającego 5% wodoru i 95% azotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop nauczycielowi szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co grozi pracodawcy niezachowującemu przerwy tygodniowej w wymiarze 35 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeśli w sprawie zastosować trzeba kilka zasad rozliczania dochodu w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dając pracownikowi tablet pracodawca może uniknąć płacenia podatku i składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy darowizny mogą być kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku nabycia usługi transportowej od niemieckiej firmy na trasie Polska-Kanada?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej przez rzeczoznawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje wymóg odbycia szkolenia z ochrony danych osobowych przez lekarza/pielęgniarkę prowadzących prywatną praktykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy kierownik zwolniony z OPS w sierpniu musi złożyć oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy kontynuacja zatrudniania pracowników w fundacji jest przejściem w rozumieniu art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego prawidłowo będzie zaewidencjonowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić VAT przy sprzedaży lub przekazaniu na cele osobiste samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłata za aktualizację uprawnień kierownika budowy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy opłaty bankowe ponoszone przez lidera konsorcjum stanowią dla niego koszty i przychody podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur za usługi doradcze dotyczące zakupu gospodarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy polski oddział musi dokonać korekty kosztów o niezapłacone faktury dla właściciela w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po zmianach w k.p. ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego po urlopie wypoczynkowym matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy prace wykonywane w ramach konserwacji rowów obejmują formowanie skarp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może nie brać pod uwagę wniosku urlopowego pracownika na część dniówki i usprawiedliwić jego nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik, który obsługuje półautomat spawalniczy może obsługiwać go w oparciu o szkolenie wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy prawa do umowy dzierżawy podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy prawidłowe będzie nasze następujące postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przy sprzedaży budynku podatnik będzie musiał odprowadzić VAT obliczony od wartości transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spłata pożyczki od siostry, zaciągniętej na cele mieszkaniowe może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy świadczenia w postaci wyżywienia i noclegu stanowią przychód artystów, którzy świadczą usługi koncertowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy usługę naprawy silnika w Chinach należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku złożenia wniosku o SZO wywiad powinien być przeprowadzony z osobą sprawującą opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych można prowadzić punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaną fakturą za fracht, dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zarząd dróg powiatowych zwolniony jest z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zespół powypadkowy może przesłać poszkodowanemu protokół powypadkowy pocztą za potwierdzeniem odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Do jakiej podgrupy KŚT należy zaliczyć znaki drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką powinien być amortyzowany samochód ciężarowy - chłodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak faktyczna separacja wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje na gruncie VAT przekazania motoru na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć starosta, jeśli właściciel stawów wystąpił o legalizację rowów łączących stawy z jeziorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne