Questions and answers

Jak zaksięgować wyciek substancji niebezpiecznych, które stanowią dla nas materiały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy kierownik administracyjny może prowadzić instruktaż stanowiskowy dla elektryka z uprawnieniami do 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy mamy prawo odliczyć zapłacony przy odprawie celnej podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy sporządzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku praktykanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podmiot prowadzący skład podatkowy w związku z handlem gazem płynnym jest zobowiązany do składania informacji INF-J?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podmioty niezależnie mogą udzielać sobie pożyczek nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie przez urząd miasta upominków oraz nagród w ramach organizowanych konkursów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka cywilna powinna wykazać podatek VAT od sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż na raty dla podmiotu powiązanego musi być obciążona odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenie usług tłumaczeń na rzecz inwalidów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy transakcja cesji zaliczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wniesienie portalu internetowego aportem do spółki jawnej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w PKPiR można zaksięgować notę obciążeniową za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w przypadku darowizny niezamortyzowana części wartości początkowej środka trwałego może być zaliczona do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zaliczki wpłacane przez właściciela lokalu podlegają zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaka stawką VAT opodatkować usługę transportową na trasie Włochy-Polska, gdy zlecającym jest firma rosyjska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku nieprawidłowej rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę z tytułu transakcji objętej procedurą odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę wpłaconą za poczet dostawy towaru, który jest sprowadzany z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy przy świadczeniu usług budowlanych powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wartość przychodu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według jakiego kursu przeliczać kwoty wyrażone w euro na fakturze wystawionej dla polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do prac serwisowych przy turbozespole można dopuścić zagranicznych pracowników, którzy nie mówią po polsku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakupując bilety lotnicze u polskiego pośrednika trzeba pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi kotła na paliwo stałe o mocy 2 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dofinansowanie kosztów kursu na prawo jazdy stanowi opodatkowany przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czym należy się kierować, aby prawidłowo zaklasyfikować akumulator jako przenośny lub przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można rozliczyć stratę ze sprzedaży certyfikatów Opera z zyskami uzyskanymi z dochodów kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zezwolić na zbieranie odpadów zielonych prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy należność otrzymana od kontrahenta na podstawie wyroku sadowego powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu mieszkania na terenie Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przy składaniu ofert w ramach umowy ramowej, zamawiający zobowiązany jest stosować art. 92 p.z.p. i art. 94 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu komputerów z oprogramowaniem dochodzi do importu usług, czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego istnieje obowiązek korekty VAT dotyczącej środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w związku z kontrolą ZUS i doliczeniem dodatkowych składek społecznych należy dokonać korekty PIT-11 oraz PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zarządca sądowy nieruchomości jest podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na limit zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Ile deklaracji VAT składa osoba fizyczna prowadząca różne rodzaje działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zaniechania badania sprawozdania finansowego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne