Pytania i odpowiedzi

Jaki organ jest właściwy do wszczęcia postępowania w sprawie niewykonania obowiązku konserwacji rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy usługi prawnicze w zakresie procesowej obsługi prawnej są wyłączone ze stosowania p.z.p. bez względu na ich wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy na odprowadzanie wód deszczowych ze szkolnego boiska sportowego do rowu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zamawiający musi żądać od wykonawcy zamieszczenia informacji o podwykonawcach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyty paletopojemnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakich okolicznościach nauczyciela kontraktowego można zatrudnić na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto może pobrać wynagrodzenie zmarłej osoby, jeżeli nie wystawiła ona faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT dopłaty uczestników do wyjazdu sfinansowanego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy refaktura kosztów kuriera to eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są wymagania dla rozprężalni gazów technicznych - tlenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób rozliczać VAT naliczony od kosztów ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy delegat spółki wodnej ma prawo wnioskować o unieważnienie wyboru zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób powinna zostać wyliczona kwoty netto, brutto oraz VAT na fakturze końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak i kiedy spółka polska powinna wykazać i udokumentować sprzedaż samochodu na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie rozliczeń VAT wywoła przeniesienie siedziby firmy do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka jest podatnikiem VAT i z działalności gospodarczej i z rolniczej, czy jest rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wykonanie usługi na własnym materiale, a jak na materiale powierzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Komu wręczana jest decyzja w sprawie przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie członka zarządu, który obok powołania wykonuje umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dostawę książek należy potraktować jako WNT i wykazać podatek należny i naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy zaewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy małżonek zmarłej podatniczki, która była nierezydentem, powinien się w jej imieniu rozliczyć z urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć darowiznę na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprowadzenie towaru z Meksyku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez MOPS w imieniu Miasta będą zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy do wyliczenia stażu urlopowego należy przyjąć okres nauki w liceum uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kiedy ulega rozwiązaniu umowa na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy fakt podjęcia zatrudnienia powoduje automatyczną utratę prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć zasiłek macierzyński w momencie wypłaty wyższej kwoty zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy producent/dystrybutor leków cytostatycznych ma obowiązek dostarczenia do nich kart charakterystyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje w przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca, który wygrał przetarg wpłacił wadium ale nie podpisał umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wypłata zysków spółki jawnej przez przekształconą spółkę z o.o. będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń publicznej szkoły ponadgimnazjalnej może przystąpić do dwóch egzaminów poprawkowych w jednym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy konserwować i regenerować haki i zawiesia w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot kosztów organizacji imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać zapis dotyczący wymiaru zatrudnienia w umowie o pracę nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi, który miał zmniejszony wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze, jeżeli przed dniem złożenia wniosku ojciec dziecka utracił dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka będzie podstawa zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego pracownicy, która przepracowała trzy miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Do rejestru którego roku należy wpisać wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na etacie kierowcy można przyznać ryczałt na jazdy lokalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do kiedy opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

W którym miesiącu mogę odliczyć VAT od faktury za emisję reklamy w dniach 01.07-31.07.2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne