Pytania i odpowiedzi

Na jakich zasadach należy opodatkować zwróconą zleceniobiorcy kwotę nadpłaconej składki chorobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy VAT odliczony od opłaty leasingowej liczy się do limitu odliczenia VAT od leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować na gruncie VAT dostawy poprzedzające wysyłkę lub transport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi wykonywane przez doktora nauk medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma budowa lądowiska ponad dachem szpitala w kontekście rozliczeń z zagranicznym podwykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do budowy domu studenckiego z garażem podziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości kupionej od instytucji kościelnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup, a następnie sprzedaż zegarka kolekcjonerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować ujęcie w rejestrze niewprowadzonej do obrotu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydanie nowego ciągnika w zamian za wadliwy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT dostawa za granicę w procedurze VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie próbek węgla potencjalnym klientom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT powrót przez rolnika do zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku z faktury, która nie dokumentuje czynności opodatkowanej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy wynagradzanego stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak długo należy przechowywać karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak rozliczyć pod kątem VAT fakturę od austriackiego kontrahenta za ubezpieczenie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód z najmu mieszkania, które znajduje się poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób amortyzować lokal apartamentowy wraz z garażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić fakturę na usługi projektowe dotyczące nieruchomości położonej w Szkocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy naprawa uszkodzonego przy rozładunku dachu powinna zostać rozpoznana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia pasa gruntu pod drogę publiczną jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest złożenie VAT-R "korekty", jeżeli podatnik błędnie obliczył obrót?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczenia VAT naliczony od faktur kosztowych z innych przychodów nie związanych ze sprzedażą opodatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może odliczyć VAT z obcego dowodu wewnętrznego za wykup gruntu pod garaże?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktury za szkolenie, które odbędzie się dopiero w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę faktury wystawioną dla niemieckiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturowaniu na firmę-matkę kosztów leasingowania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać nabycie w Polsce paliwa od kontrahenta brytyjskiego, nieposiadającego siedziby na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wysokości odprowadzić VAT od samochodu przekazanego na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy opłacać składki ubezpieczeniowe w Polsce, a kiedy w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zróżnicować wysokość dodatku za pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę powinni otrzymać od stycznia 2017 r. pracownicy wynagradzani stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak często podmiot powinien przeprowadzić kontrolę urządzeń zawierających f-gazy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy umowę na zastępstwo można przekształcić na mocy porozumienia stron na umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy bank powziąwszy informację o śmierci pożyczkobiorcy powinien wykonać jakieś czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy depozyty klientów kancelarii i ich koszty są dla kancelarii podatkowo obojętne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za dodatkową pracę w niedzielę poza oddaniem dnia wolnego, przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek prowadzić rejestr wniosków o wydanie dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zakup dokonany za pośrednictwem portalu aukcyjnego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak skorygować koszty uzyskania przychodu przy błędnie wstawionej fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od wartości posiłków należy naliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik, który w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy osłony mechaniczne muszą posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z likwidacją zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty związane z używaniem samochodu wycofanego ze środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ ma prawo żądać zwrotu zasiłku dla opiekuna z uwagi na zgon osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wspólnik spółki jawnej w przychodni stomatologicznej może zostać zgłoszony do GIODO jako ABI?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik, który swoją działalność zamierza przenieść do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne