Questions and answers

Czy nota obciążeniowa to właściwy dokument do potwierdzenia przekazania kart paliwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy odsetki od kredytu zapłacone do dnia oddania mieszkania w najem zwiększają wartość mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odszkodowanie dla pracownika za kradzież roweru z terenu zakładu podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna zatrudniająca pracownika na macierzyńskim może mu wypowiedzieć umowę z uwagi na likwidację pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przez notariusza przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik stosuje prawidłowe zasady opodatkowania przekazywanych prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z placówką medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy program własny i innowacje powinny być zatwierdzone na konferencji przez radę pedagogiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy spółka osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnego szkolenia przeprowadzonego przez zewnętrznego trenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ścieki z przetwórstwa jaj mogą być wprowadzane do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy ustalenie terminu składania ofert o którym mowa w art. 43 ust. 2 p.z.p. następuje zgodnie z regułami określonymi w k.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wartość budowli w aporcie może różnić się od podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w każdym momencie roku szkolnego uczeń pełnoletni może zwrócić się o zorganizowanie mu lekcji etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wstępna opłata leasingowa jest kosztem w momencie poniesienia, czy też w momencie otrzymania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydany gratisowo klientowi restauracji posiłek, spowoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki na utwardzenie placu wokół budynków podatnika stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki ponoszone w celu zmiany przeznaczenia gruntu są kosztami pośrednimi prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup środka trwałego w Holandii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zaliczkę na poczet wynagrodzenia można rozłożyć na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zbycie wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zbycie wierzytelności własnej podlega opodatkowaniu VAT u którejkolwiek ze strony transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak amortyzować bagażnik dachowy zakupiony do firmowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT będzie opodatkowana sprzedaż zegarków kolekcjonerskich na terenie UE, a jaką poza terytorium UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakich formalności należy dokonać oddelegowując pracowników zagranicę do spółki - matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wydać uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z ubezpieczeniem grupowym pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę wystawioną klientowi za wynajem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak zakwalifikować przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zrekompensować pracę w święto pracownikowi zatrudnionemu na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca może skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Który komornik jest właściwy przy zbiegu egzekucji z rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może udzielić urlopu pracownikowi wypalonemu zawodowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od jakiego momentu podatnik świadczący usługi budowlane staje się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach usługi doradcze nie są zwolnione z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy od kwoty zaliczki wypłaconej pracownikowi na poczet wynagrodzenia należy opłacić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na 1/4 etatu może wykonywać pracę przez 1 godzinę dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy praca na podeście magazynowym o wysokości powierzchni roboczej 1,5 m jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy prowadzenie dwóch ksiąg głównych jest zgodne z ustawą o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie powinny być wymiary bramy, przez którą przejeżdża wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy członkowie zarządu spółki z o.o. niezatrudniającej pracowników obowiązani są przejść szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy do faktur zakupu towarów powinny być drukowane i załączane dowody PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy do zakupu ambulansu na raty przez SP ZOZ konieczna jest opinia rady społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy egzamin specjalizacyjny zdawany przez inspektorów pracy jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możliwe jest podnoszenie rzędnych kwatery składowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy nierozliczona korekta stanowi przychód finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy nota obciążeniowa wystawiona od niemieckiego kontrahenta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury dot. projektu rozbudowy hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pomoc z Zakładowego Funduszu Aktywności udzielana pracownikom jest wolna od potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne