Questions and answers

Czy świadczenia na rzecz wolontariuszy są zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może cofnąć swoje oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może zakazać pracownikowi prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować umorzenie udziałów nabytych bez wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy umorzenie udziałów bez wynagrodzenia generuje przychód po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kto jest adresatem decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć przychody wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie z 50% kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego, jeśli niepełnosprawne dziecko uczy się w szkole wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy należy złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy określają, jaka powinna być wilgotność w hali produkcyjnej w zakładzie szwalniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy wnioskodawcy, który przekroczył dochód o 34 groszy, można przyznać stypendium socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisać umowę z firmą szkolnego pedagoga na wynajem sali lekcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy mogę obciążać najemcę budynku należnością za podatek od nieruchomości na podstawie noty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ podatkowy powinien złożyć sam sobie deklarację na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać w Polsce dochody prezesa spółki z o.o., cudzoziemca, gdy jest on zatrudniony na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka musi zapłacić PCC od dopłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie na dzierżawcę przechodzi obowiązek w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien wykazać WNT - podatnik cz leasingodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy należy korygować wartość początkową budynku w przypadku ustalenia, że jest ona zaniżona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy przyznać zasiłek celowy na zakup żywności, a kiedy pomoc w formie pokrywania kosztów posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zmiany w k.p. dot. umów czasowych wpływają na termin rozwiązania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy urząd miasta może wesprzeć kosztowne leczenie niepełnosprawnego mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wytwornicę pary należy uznać za instalację energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jak udzielić urlopu rodzicielskiego po zmianach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika wcześniej zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy humus można przekazać osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić kartę pracy do wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy złożenie wniosku o urlop rodzicielski chroni przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wszystkie transakcje ze spółką zależną należy sumować przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wartość gotówki skradzionej przez pracowników można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym roku należy wykazać korektę wynagrodzenia pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy amortyzację od dotowanych środków trwałych spółka może zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na druk książek i materiałów małego formatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy pracownicy na placu budowy muszą zostać zapoznani z planem BIOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak obecnie należy zaksięgować faktury kosztowe za rok 2014, które opłacono w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacić zleceniobiorca, jeżeli wykonuje dodatkowo umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wystawiać zaświadczenia o wynagrodzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka produkcyjna musi prowadzić magazyn towarów, jeżeli zakupuje je i odsprzedaje sporadycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy nadpłata za wodę lub ogrzewanie powinna być wliczona do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy premia roczna otrzymana przez byłego członka zarządu stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Z jakiego wyniku pomiaru hałasu należy wyliczyć wartość hałasu pod ochronnikiem słuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w regulaminie pracy można określić, iż prawo do nagrody jubileuszowej dotyczy wyłącznie zakładowego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy po zmianie przepisów pracownica powinna ponownie złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej sytuacji można przyjąć, że przyczyną wypadku przy pracy było rażące niedbalstwo poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na co można przeznaczyć dochód ze sprzedaży, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy nagroda przyznana prezesowi spółki nie podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec może się rozliczyć wspólnie z małżonką z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty związane z organizacją konkursu, w tym z ufundowaniem nagrody, można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy potrąceń nienależnie pobranych świadczeń może dokonać organ inny niż ten, który wydał decyzję w tej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak obliczyć przysługujący pracownikowi urlop, jeśli zmieniał się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne