Questions and answers

Z jaką datą można wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który długotrwale przebywa na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Co jest podstawą do wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy budowa tymczasowego parkingu na terenie oznakowanym w ewidencji gruntów jako RVI wymaga odrolnienia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy firma brokerska w obrocie makulaturą może być przekazującym odpad wskazanym w KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jeśli uczeń poprawił ocenę, to do oceny końcoworocznej liczona jest średnia z dwóch ocen, czy tylko z jednej wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy Kartę Dużej Rodziny można doręczyć za pośrednictwem poczty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dodatkowym miejscu pracy należy wypłacać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odsetki należne za pobranie zawyżonej opłaty zaliczyć do przychodów finansowych czy operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy opiekun prawny osoby, która uzyskała pełnoletniość może ubiegać się o zasiłek rodzinny na nią?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek sporządzić na żądanie byłego pracownika dokumentację powypadkową i przekazać ją do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować koszty studiów podjętych przez pracownika po przerwie, od czwartego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przepisy wskazują maksymalny okres udzielania pomocy w formie posiłków na podstawie wniosku dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy przychody z najmu nieruchomości będącej współwłasnością mogą być rozliczane przez jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy rehabilitacja w systemie stacjonarnym przewiduje „kontynuację leczenia”?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy szczepienie pracowników przeciwko grypie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy szkoła niepubliczna powinna traktować jako przychód wpłaty od rodziców na kolonie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy świadczenia sfinansowane mieszkańcom gminy ze środków UE podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w kosztach spółki może znaleźć się koszt związany z używaniem prywatnego auta prezesa (koszty paliwa, napraw itp.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w umowie zlecenia musi znaleźć się informacja o sądzie rozstrzygającym spory z tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wynagrodzenie opiekuna stażu podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy za sobotnie szkolenie pracodawca musi oddać pracownikom dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi masażu rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przepisy obejmą pracowników korzystających w dniu 2 stycznia 2016 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują długość przerwy obiadowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy zakwalifikować oczyszczone ścieki ze zmodernizowanej oczyszczalni zakładu utylizacji uboju zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć import usług z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak potraktować na gruncie VAT przemieszczenie towarów między magazynami spółki znajdującymi się na terenie Danii i Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić utratę dochodu na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podatkowe praktyki absolwenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak zweryfikować decyzję dot. zasiłku stałego w związku ze zmianą kryterium dochodowego od 1 października 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić 13. pensję palaczowi, który pracuje od 15 października 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na kogo wystawić faktury, jeśli dzierżawca i jego żona zmarli w czasie obowiązywania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jakich pozycjach deklaracji VAT-7 należy wykazać zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakiej części dofinansowanie do studiów pracownika stanowi dla spółki koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką amortyzacji należy przyjąć wykonanie melioracji i kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy baza przeładunkowo - transportowa przeznaczona do przeładowywania i gromadzenia odpadów komunalnych wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy budowa parkingu na działce gminy może stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność wysyłkowa duńskiej spółki będzie opodatkowana w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć podatek z faktur otrzymanych po złożeniu VAT-Z i zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w przypadku autorskiego prowadzenia zajęć fitness i tai-chi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na jednej działce budowlanej może być usytuowany drugi budynek mieszkalny jednorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy podatnik, który faktycznie nie świadczył usług doradztwa, ma prawo skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT z faktury zakupu samochodu specjalnego - pogotowia technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy rozbiórka komina w budynku wymaga uzyskania pozwolenia czy wystarczy dokonać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, udostępniając nieodpłatnie harcerzom pomieszczenie powinna odprowadzać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy usługi związane z wdrożeniem i obsługą programu będą podlegały pod pojęcie importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wejście pracownika po drabinie na podest około 10 razy na godzinę należy traktować jako pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji marszałek jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w remanencie likwidacyjnym należy opodatkować środki trwałe, przy których zakupie nie odliczałem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wyjazd szkoleniowo integracyjny dla pracowników i kontrahentów generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wysokość magazynu do przechowywania gazów technicznych powinna być nie mniejsza niż 3,25 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z czynności otwarcia ofert zamawiający powinien sporządzić specjalną notatkę służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenie usług cateringowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi związane z poprawą kondycji fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne