Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę towaru wraz z montażem do kontrahenta z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania dodatku za wysługę lat nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można zwolnić kobietę w ciąży, która przebywa powyżej 3 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy korekta deklaracji złożona na nieaktualnym formularzu jest skuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Ekwiwalent za jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który przepracował niecały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy składka z tytułu ubezpieczenia na życie opłacana przez pracodawcę za pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy będzie powstawał u nas obowiązek podatkowy w VAT w przypadku sprzedaży usług noclegu w serwisie Grupon?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym miesiącu powinna być ujęta faktura dokumentująca WNT, skoro przyszła po terminie tj. po 15 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od zakupionych urządzeń do sprzątania i odśnieżania obiektu firmy można odliczyć VAT w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe wniesienia do spółki cywilnej gruntu stanowiącego współwłasność kilku osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikom premię roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien poinformować pracowników o zmianie rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy kupując samochód zabytkowy z lat 50. XX wieku mogę go wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak traktować podatkowo i księgowo dopłatę do kapitału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy przychodnia musi mieć szkolenie z prewencji systemu zagrożeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej składa oddzielnie dokumenty w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy po nowelizacji PZP stosować się do wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaki sposób wyceny zastosować w przypadku produkcji obrazów i biżuterii z bursztynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy nauczyciel powinien zwrócić za wysoko wyliczone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych kwoty otrzymanych zaliczek na zakup gruntu stanowiącego inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy szpital zobligowany jest przepisami prawa, by na jego terenie był bufet, kiosk?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych leadera przychody i koszty całego konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę od kontrahenta zagranicznego za towar, który otrzymaliśmy nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik, który jest agentem ubezpieczeniowym może być podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać pielęgniarka zakładająca pacjentom aparaturę typu HOLTER?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

W jakiej odległości od budynku powinien zostać usytuowany kanał podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup maszyny w deklaracji VAT-7 i VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy zaksięgować korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy przedawnił się już niezapłacony PCC z 2011 r. dotyczący wpłaty na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarz POZ może odmówić wydania zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy można zatrudnić w SP ZOZ-ie pielęgniarkę z pominięciem konkursu ofert z art. 26 ustawy o działalności leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek naliczyć VAT z tytułu odwrotnego obciążenia w dniu wpłaty zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

mj

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pielęgniarki zatrudnione w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej objęte są systemem podwyżek w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak opodatkować pustą nieruchomość należącą do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

W której pozycji deklaracji VAT należy wykazać zakup monet od kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy interpretować wymogi NFZ dotyczące czasu pracy personelu w opiece stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi darowizna dokonana między spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy uporządkować numerację przedszkoli w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

mj

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakup krótkoterminowego ubezpieczenia samochodu wynajmowanego od kontrahenta z Niemiec stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy komornik ściągnie od dłużnika więcej niż wynosi dług alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można stosować schody spiralne jako dostęp na kondygnację poddasza użytkowego w budynku jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przewóz towarów z Francji do Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jaki maksymalny czas można wydłużyć zapłatę faktury, jeśli rolnik wyrazi na to zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę prawną, która nie ma charakteru stałej obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki sfinansowane dotacją z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie źródła należy uznać za źródła wysokich emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie są konsekwencje decyzji ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić VAT odliczony przy zakupie auta, które uległo kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zakup voucherów na cele reklamowe można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy firma montująca akumulatory w pojazdach opancerzonych jest wprowadzającym sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy przy wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS dochód osoby należy pomniejszyć o kwotę alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel powinien udokumentować fakt pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne