Questions and answers

Na jakich zasadach można dokonać odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób najkorzystniej przenieść halę produkcyjną z majątku spółki z o.o. do majątku jej udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do ewidencji środków trwałych nieruchomość używaną przez spółkę cywilną od kilkunastu lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu należy dokonać korekty kosztów w przypadku terminu płatności ponad 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co kryje się pod pojęciem pracy w warunkach chronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co należy rozumieć przez dokumentację geodezyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy dokument credit memo można uznać za fakturą korygującą i na jego podstawie dokonać korekty WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy funkcjonariusze służby celnej przeprowadzający kontrolę w chłodniach powinni przejść badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można wybudować garaż na działce posiadającej użytek oznaczony symbolem "dr" oraz będącej drogą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami dla kilku działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy na wodach prywatnych potrzebna jest rejestracja łodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy niewykorzystywane nieruchomości podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki, które nie zostały zapłacone, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opłaty za parking i autostrady należy rozliczać w ramach kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy planowana przez wspólnotę wymiana okien na klatce schodowej wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, gdy wystawia faktury i płatności odbywają się za pośrednictwem banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podmiot zewnętrzny, który sporządził kosztorys inwestorski musi składać oświadczenie na druku ZP-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy przekazanie upominków kontrahentom wiąże się z wystawieniem informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przepis art. 22 ust. 5e u.p.d.o.f. dotyczy nakładów ponoszonych po 1 stycznia 2009 r., czy także tych wcześniejszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przepisy sanitarne regulują minimalną temperaturę wody gorącej w kranach w przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy zabraniają pracownikowi przyprowadzania psa do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu zakupionego na firmę podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szkoła publiczna ma obowiązek przeprowadzić przetarg na dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy wartość programu komputerowego należy ująć w ewidencji wyposażenia, czy w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy we wspólnym rozliczeniu żona może odliczyć od dochodów męża zmarłego w trakcie roku podatkowego ulgę rehabilitacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy krąg stron może ulec zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa ustalenia prędkości ruchu maszyny typu FTS/ AGV?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży ciastek na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak będą opodatkowane nagrody w konkursie wypłacone osobom zagranicznym, tj. z ograniczonym obowiązkiem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać kopie paragonów fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ewidencjonować zwrot towarów dostawcy, jeżeli faktury korygujące wystawiane są z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jakich uzgodnień i dokumentów wymaga budowa farmy fotowoltaicznej powyżej 40 Kw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT świadczenie usług na rzecz irlandzkiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione by można było uznać transakcję za łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktury WNT, która została wystawiona przed datą dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować wpłaty należności w ramach postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak pomniejszyć wynagrodzenie nauczyciela za nieobecność bez prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymaną od NFZ refundację, jeśli potrącił on z niej swoją należność?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wypłatę odszkodowania na rzecz naszego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu eksportu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie należy odrzucić ofertę wykonawcy, który zamiast ceny 1800 zł przez pomyłkę wpisał 800 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jaki sposób można zmienić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo archiwizować dokumenty WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor przedszkola musi wystawić skierowanie na studia na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy firma ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gimnazjum organizujące zawody sportowe ma obowiązek zapewnienia opieki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może bez przetargu zlecić GZUK likwidację dzikiego wysypiska powstałego na gminnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna pozwalająca na skierowanie pracownika na leczenie stomatologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy małżonkowie mogą świadczyć pomiędzy sobą usługi w ramach oddzielnych działalności gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zwiększyć wymiar etatu pracownikowi na stanowisku urzędniczym bez ogłaszania naboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne