Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez oryginał dziennika budowy o którym jest mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z mieszkaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wyrównać wypłatę płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wprowadzić do działalności towar otrzymany w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż bazy danych klientów na Litwę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na żądanie nabywcy podatnik VAT zwolniony będzie musiał wystawić dla niego fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy niewykonanie wystąpienia inspektora PIP podlega sankcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy rozliczyć import maszyny z Korei?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej zasadzie należy amortyzować otrzymane w darowiźnie składniki majątku trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługa używania znaku towarowego, oraz wsparcia IT z zagranicznej spółki matki stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy środki otrzymywane przez osobę niepełnosprawną na jej rehabilitację są darowiznami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje prawny obowiązek wpisywania remanentu początkowego przed sporządzeniem remanentu końcowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozdzielność majątkowa przesądza o prowadzeniu lub nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy z tytułu ukończenia dwuletniej szkoły średniej można wliczyć pracownikowi do stażu urlopowego 4 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy osobie zamieszkującej zagranicą przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku deflacji cenę za jedną godzinę usług opiekuńczych pomniejsza się o jej procent?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kto może być przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymane odszkodowanie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozliczać baterie lub akumulatory, które są na stałe zamontowane w sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spółka powinna skorygować CIT-8 za 2014 r., jeżeli błędnie przyjęła zawyżoną stawkę podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki projektowe są zaliczane do wartości początkowej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy, jeśli wynagrodzenie jest objęte zajęciem komorniczym, można pracownikowi wypłacić pożyczkę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto odpowiada za części komputerowe - importer czy podmiot, który montuje je w komputerze i sprzedaje na rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji o dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakim szczepieniom muszą poddać się pracownicy, którzy zbierają śmieci z poboczy ulic?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uzupełnianie oferty przez dopisywanie zwrotów lub składanie pod ofertą brakujących podpisów jest zgodne z przepisami p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy spółki siostry podlegają przepisom o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca nie wycenił jednego z zadań w ofercie i wpisał kreskę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy przepisy regulują wykonywanie prac przy elementach podwieszonych do suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zapłata zadatku za inny podmiot może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy można stosować kryterium ceny w ponad 60 proc.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy nauczycielce, która do 31 sierpnia będzie przebywać na urlopie wychowawczym, można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na podstawie jakiej normy sprawdza się dywaniki dielektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy choroba przerywa urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują osobie odbywającej bezpłatny staż, która uległa wypadkowi na terenie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy do wypłaty świadczeń rodzinnych konieczne jest oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie składniki należy uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co oznacza ustawowe pojęcie warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne może wnioskować o zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT nabycie uszkodzonego samochodu osobowego z salonu z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak przy zasiłku rodzinnym ustalić dochód uzyskany w okresie zasiłkowym po 1 kwietnia 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozlicza VAT komis samochodowy, który kupuje samochody od firm na podstawie faktury zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozdysponować odszkodowanie wypłacone spółce, której skład osobowy z czasów pozwu uległ zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy starosta może na wniosek zainteresowanego uchylić decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinien postąpić starosta w przypadku wniosku inwestora o przekwalifikowanie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy przy umowach czasowych można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy od faktury za sporządzenie umowy leasingu przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić roczne koszty uzyskania przychodu przy pełnieniu funkcji członka zarządu w 4 spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co zrobić z decyzją przyznającą zasiłek stały, jeśli strona wyprowadzi się do innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe przy wypłacie gotówki z konta walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne