Questions and answers

Czy SP ZOZ zobowiązany jest do zabezpieczenia imprezy masowej na zlecenie wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie budowlane stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu z realizowanego kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość umorzonego czynszu należy wykazać w informacji PIT-8C, jeśli beneficjentem jest przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie umowy powierniczej należy zakwalifikować jako dostawę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone członkowi rady nadzorczej stanowi koszt uzyskania przychodów spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacona premia dla doradców stanowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wystawienie faktury VAT, bez wydania towaru, jest przychodem w dniu wystawienia faktury, czy wydania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z przyznaniem dodatku motywacyjnego należy ponownie przeliczyć nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakup od białoruskiego kontrahenta usługi badań i analiz technicznych stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamiana ról stron konsorcjum w dokumencie wadialnym i ofercie może skutkować wykluczeniem wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zwiększenie kubatury hali przemysłowej o 5% wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak amortyzować samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować węzeł cieplny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jakie będą skutki w VAT w związku z wniesieniem aportu w postaci gruntu do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki jest właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej, w którym można wypłacić z budżetu JST należności byłemu najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeżeli pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkowana jest sprzedaż rzeczy ruchomej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Jak powinien rozliczać się pilot, który swoje usługi świadczy na terenie innych państw UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokumentować skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż usługi wykonywanej na terytorium RP dla kontrahenta z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie towaru w Chinach, jeśli odprawy dokonano w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję zakupu towaru w Dubaju, a następnie jego sprzedaż odbiorcy w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru w Indonezji dokonany w ramach transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie koszt wynagrodzeń i składek na ZUS wypłaconych na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak sporządzić rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na 2/5 etatu w różne dni tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić wartość podatku VAT należnego w związku z remanentem likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować termomodernizację budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować zepsuty towar, jeżeli spółka wydała drugi, a zafakturowała jedną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy ustalić na nowo wysokość zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu sporadycznej sprzedaży używanych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie przychód podatkowy spółki, jeżeli zostanie wystawiona faktura końcowa rozliczająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy pracownik może złożyć oświadczenie o wydatku dokonanym w związku z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczonych usług oraz koszt podatkowy z tytułu nabytej usługi podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy zakup nadbudowy do samochodu można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto decyduje o kolejnym terminie badań okulistycznych: pracownik, lekarz czy pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto jest członkiem rodziny dla celów stypendium socjalnego dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jakich zasadach można "wypożyczyć" pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Według jakiej stawki należy amortyzować przyłącze, które obsługuje więcej niż jeden budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób można rozliczyć podatek VAT z faktury za abonament płacony na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób można sprawdzić, czy zakład został wpisany do rejestru z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług, powiązane z działalnością spółki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nieodpłatne ustanowienie służebności pomiędzy dwoma firmami rodzi konsekwencje w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa nieodpłatnej reklamy świadczona na rzecz najemcy stawowi podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w okresie ważności zaświadczenia o zdolności do pracy pracodawca może skierować pracownika do lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w umowie o pracę należy wskazać numer NIP lub REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wystawiając rachunki podatnik będący lekarzem ma obowiązek podać podstawę zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zaległe składki ZUS sfinansowane przez pracodawcę powinny być opodatkowane i oskładkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować wartość strojów sportowych, jeżeli nie przewiduje tego regulamin funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy udokumentować zwrot części otrzymanej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy prokurenta, który w sobotę i niedzielę odbywał podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenia po śmierci pracownika, jeżeli był on kawalerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy badać mikroklimat umiarkowany na stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy od przychodów dotyczących najmu podatnik musi odprowadzać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownicy młodociani mogą pracować na stanowisku natryskiwaniu kleju rozpuszczalnikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca wpisał w formularzu cenowym dwie wartości netto i dwie stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne