Questions and answers

Czy skradzione z naszego pojazdu paliwo może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować świadczenie usług reklamy na portalu internetowym dla firmy z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy dochód strony z tytułu zasiłku chorobowego należy potraktować jako dochód utracony na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Po jakim kursie zaksięgować refakturę usług do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co należy zrobić jeżeli zamawiający przez pomyłkę wyznaczył dwa terminy składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy bonus za zmiany nocne powinien zostać uwzględniony w podstawie wynagrodzenia za urlop i zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy budowa stolarni zajmującej się lakierowaniem drewna, wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest sprzedaż udziałów o łącznej wartości 35.500 zł za kwotę 1000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do sprzedaży używanych opon pneumatycznych do ładowarki należy zastosować odwrotne obciążenie, czy zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły podstawowej może podjąć decyzję o odpracowaniu dni nauki w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy firma szkoląca musi prowadzić ewidencję podmiotów korzystających z voucherów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest przedłużenie terminu zabezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy na budowę tymczasowego mostu pontonowego na jeziorze wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT należny z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru i usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie budynku na cele prywatne podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy od 2016 r. pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ordynatorem oddziału pediatrii może być lekarz specjalista neonatologii z pierwszym stopniem specjalizacji z pediatrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć 100% VAT od wykupu samochodu z leasingu, jeśli sprzedał go w miesiącu wykupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca kierujący pracownika na studia może stosować kary za nieuczestniczenie w zajęciach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może zapewnić posiłki profilaktyczne osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu, któremu sąd przyznał prawo do emerytury należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy projekt instalacji elektrycznych w budynku ratusza wpisanego do rejestru zabytków wymaga sprawdzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy rezydent RPA powinien opodatkować należności od polskich turystów otrzymywane na konto bankowe w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sala sprzedaży jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy spółka może na podstawie art. 89b ust. 4 u.p.t.u. ponownie odliczyć podatek wynikający z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka postępuje słusznie, jeśli nie nalicza podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania kawy i herbaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż przez wdowę części nieruchomości uzyskanej w drodze spadku podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż serwera zespołowi szkół do celów administracyjnych daje możliwość zastosowania stawki VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę na wniosek inwestora, który zamierza wybudować obiekt na gruncie powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy szkolenia na ratowników wodnych, organizowane przez Stowarzysznie WOPR, mogą korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szkoła może klasyfikować wydatki na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli w paragrafie 470?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy szkoła podstawowa może przyjąć od firmy darowiznę w postaci lamp oświetleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy towar potrzebny do wykonania darmowej usługi przeglądu samochodu może być dla dealera kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy tryb rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na uprawnienia pracownika samorządowego do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy urządzenie składu węgla bez wykonywania robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy w przypadku nabycia nieruchomości istnieje możliwość odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku ustalenia czynszu za wynajem mieszkania w formie niepieniężnej powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wszyscy członkowie zarządu związku zawodowego posiadają uprawnienie do odbioru korespondencji od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wszystkie drzewa lub krzewy znajdujące się w pasie 15 m od torów kolejowych podlegają wycince?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zakup dobrowolnego ubezpieczenia ze środków z dotacji jest wydatkowaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne