Questions and answers

Czy właściciel lub najemca sąsiedniej nieruchomości może bez uzgodnień z urzędami i sąsiadami instalować reklamy emitujące światło?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu kaucji wraz z odsetkami osobie fizycznej spółka jako płatnik powinna zapłacić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w szatniach pracowniczych ławki powinny zostać przytwierdzone do podłogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy wydatek na grunt można uwzględnić w ramach ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zagraniczne przychody można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką metodą należy inwentaryzować drogi leśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakiego rodzaju obowiązki ciążą na wspólnikach likwidujących spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego traktować refukturowanie mediów związane w wynajmem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak określić wartość początkową nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania PCC w przypadku sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować podatek VAT od zakupów zagranicznych, który został zwrócony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy istnieje konieczność likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości za lokal mieszkalny, a kto za piwnice i części wspólne (korytarze)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zatrzymany zadatek i kwotę stanowiącą 10% wartości usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co powinna zawierać instrukcja BHP przy załadunku odpadów substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy dla jezior o regulowanym poziomie wody ustala się linię brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia wypłacana pielęgniarkom i położonym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do operatu wodnoprawnego musi być dołączona nowa mapa sytuacyjno-wysokościowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dyrektor musi powołać zastępcę w zespole szkół liczącym 12 oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy kierownik w służbie cywilnej ma prawo do rekompensaty z tytułu wykonywanej pracy nadliczbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy koszty związane z wymianą akumulatora ponosić powinien wykonawca, czy zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy podatnik, który zawiesił działalność musi złożyć formularz CEIDG w sytuacji, gdy chce ją wznowić?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić korektę zbiorczą i czy może ją rozliczyć bez potwierdzenia odbioru przez odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pola, na które będzie nawożony azot, należy objąć obszarem oddziaływania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do obligatoryjnego zatrudnienia stażysty pod odbytym stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy projekt budowlany powinien być uzgodniony pod względem zgodności z przepisami ppoż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy środki ZFŚS mogą być źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy podmiot X posiada pośrednio 20-30% akcji spółki Y, jest jej znaczącym inwestorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy zamawiający może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zamawiający może wystąpić z roszczeniem o zawarcie umowy, jeśli wybrany wykonawca odmówi jej podpisania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa sprzedaży mienia ruchomego w samorządowym zakładzie budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wpisowe, jakie wpłaca każdy uczestnik biegu ulicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak dokonać korekty minusowej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła umowa wzajemna pomiędzy szpitalem, a firmą organizującą staż w tym szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału zabudowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje są wymagane do używania spektrometru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak mamy ewidencjonować ponoszone koszty produkcji próbnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować wynajem na rzecz pracowników osad na cele wyłącznie mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak nieprawomocny wyrok ws. ojcostwa wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w księgach powstałą stratę w kolejnym roku, jeśli strata przewyższy kapitał podstawowy i zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć księgowo wykup własnych akcji zakładowych od akcjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne