Questions and answers

W jakim okresie podatnik powinien rozliczyć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki możliwie najprostszy i najmniej ryzykowny sposób dokonać przeniesienia leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna zaewidencjonować wydanie nagrody dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wycofać z obrotu prawnego decyzję, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dotację należy ujmować w dacie otrzymania jako przychód rachunkowy i o jej wartość korygować koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawiać fakturę VAT z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien skorygować wcześniej odliczony VAT od zakupionego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy różnica między oczekiwanym a zasądzonym odszkodowaniem za niedobory w towarach może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydruk poświadczonego zgłoszenia celnego upoważnia spółkę do odliczenia zapłaconego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak amortyzować próg zwalniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć nadpłatę składek ZUS po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi wykonanej przez firmę hiszpańską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy na podstawie art. 239a o.p. wstrzymanie egzekucji dotyczy tylko decyzji wymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować zwolnienie przy usłudze pośrednictwa w pozyskaniu inwestora strategicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik obsługujący wciągarkę elektryczną o udźwigu 4t?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy potraktować koszty związane z korzystaniem z parkingów na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup maszyn od francuskiego kontrahenta posiadającego szwajcarski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli chce zmienić dokumentację projektową, do której nie ma praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy można sprzedać kombajn, stosując procedurę marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można w dzienniku lekcyjnym w klasie I-III szkoły podstawowej wklejać lub dołączać kartki z ocena opisową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy oceny opisowe uczniów szkół specjalnych mogą być sporządzane komputerowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika należy wliczać do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy opisane podejście w badaniu węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych ściekach jest właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy organ podatkowy słusznie zakwestionował prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba fizyczna likwidująca działalność gospodarczą musi przekazać dokumenty kadrowe do przechowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy po urodzeniu martwego dziecka przysługuje becikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy praca w odkrywkowych wyrobiskach górniczych w okresie letnim powinna być zaliczona do pracy w mikroklimacie gorącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownik obsługujący wielozadaniowy nośnik osprzętu przy budowie dróg musi posiadać prawo jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przekroczenie terminu wykonania zamówienia stanowi wadę postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy samoczynny przelew ścieków w oczyszczalni powinien być uwzględniony w pozwoleniu wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy spółka osobowa rodziców i działalność gospodarcza syna to podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy uderzenie przełożonego pięścią w twarz można uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy udziałowiec spółki z o.o. jest dla spółki podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do produktów bezglutenowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie dodatkowe kryterium można zastosować w przetargu na usługi sprzątania szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy potraktować fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi, do którego ostatecznie nie doszło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy przenieść na kupującego koszty ubezpieczenia transportowanego towaru pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak przyznać zasiłek stały za okresy, w czasie których nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć godziny nauczania indywidualnego, jeżeli uczeń jest nieobecny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za druk ulotek reklamowych otrzymaną od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż używanych telefonów komórkowych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne