Pytania i odpowiedzi

Czy lokalizacja placu zabaw pod izolowaną linią niskiego napięcia jest zgodna z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy istniej wzór oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów, jeśli jest już w ich posiadaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy o wypadku w drodze do lub z pracy należy informować społeczną inspekcję pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy SP ZOZ-y nadal mogą składać przedmiotowe wnioski do stacji sanitarno-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy faktury dla szwedzkiej firmy podatnik może wystawić w formie gotówkowej, czy musi to być przelew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu dla personelu sprzątającego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można odliczać VAT od nakładów poniesionych na remont mieszkania przeznaczonego do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy import usług należy wykazać w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę laptopów na Słowację, jeśli faktura została wystawiona na polski podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od faktur za wynajem transportu w związku z podróżą służbową członków zarządu mamy prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć przychody z udziałów w zagranicznych spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonać opłaty za abonament BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak postąpić gdy otrzymamy od dostawców faktury, na których wskazano termin płatności, który już minął?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje przychód wynikający z faktury na roboty wykończeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki organ wydaje pozwolenie zintegrowane dla hodowli drobiu od 60 do 200 DJP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownikowi z Ukrainy należy wypłacać delegacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Do kogo należy przesłać kalendarz polowań koła łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy odpad o kodzie 02 03 80 można przekazać osobie fizycznej do użyźniania gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować na gruncie VAT dostawy poprzedzające wysyłkę lub transport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jako rozliczyć koszty usługi rozłożonej w czasie udokumentowanej fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien obliczyć wynagrodzenie za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy spółka matka powinna wykazywać VAT należny w dacie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest wysokość odsetek od złożonej korekty VAT-7 za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pełnoletniego ucznia należy wynagradzać według stawki dla młodocianego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy skorygować deklaracje VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prace w zasięgu stref ochronnych pola EM należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy organ zobowiązany jest do przesłania do KOBiZE planu monitorowania w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka, dokonując refaktury usług medycznych, które są zwolnione z VAT, będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy uzgodnienie usytuowania sieci jest równoznaczne z uzgodnieniem zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy zadaniem centrum usług wspólnych może także być dowóz uczniów do szkół i dotowanie placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak amortyzować automat myjący do podłóg?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można potrącić nadpłacone wynagrodzenie chorobowe bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej formie powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia tytułem zwrotu poniesionych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy świadczenia są nienależnie pobrane, jeżeli świadczeniobiorca zatajał część swoich dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy żeby świadczyć usługi budowlane w Niemczech, muszę się zarejestrować na potrzeby VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Krystek Jacek | Nieaktualne

W którym miesiącu skorygować koszty podatkowe o zwrócona zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie konsekwencje w odliczaniu VAT ma zmiana przeznaczenia samochodu z najmu na system mieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy należy wliczyć nagrodę handlową do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Po jakim kursie DDK powinniśmy wykazać wartości netto oraz VAT w deklaracji VAT-REF?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy złamanie przez wójta zobowiązań wyrażonych w treści ślubowania pociąga za sobą sankcje prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić kryterium ceny w przetargu na świadczenie usług psychologicznych poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne ma obowiązek posiadania programu profilaktycznego i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne