Questions and answers

Czy likwidacja przez wykonawcę jednej z placówek medycznych jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy należność wymagalna z tytułu niewykonania warunków umowy może zostać rozłożona na raty na wniosek wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy naprawa maszyny podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega przepisom ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nieodpłatne używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy od darowizny można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opiekun ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS z jej własnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy opłaty skarbowe związane z wyodrębnieniem samodzielności lokali mieszkalnych są kosztem pośrednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy plan urlopów może obejmować tylko urlopy dwutygodniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy po przedłużeniu umowy leasingu podatnik zachowa prawo do odliczania 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik wykonawcy musi posiadać pełnomocnictwo do wysyłania zapytań do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odliczać 100% VAT od paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przepisy pozwalają na podpisanie protokołów z pomiarów skuteczności ochrony podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy ocenianiu prac pisemnych ucznia z dysleksją nie powinno się brać pod uwagę żadnych błędów ortograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS prawidłowy jest podział na dwie grupy - pracowników i menadżerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy rezygnacja przez pracodawcę z wypłaty dodatku stażowego wymaga wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy rozliczanie otrzymywanych wypłat jako przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sędziemu należy zapewnić ergonomiczne stanowisko pracy z monitorem ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu poniżej jego wartości rynkowej implikuje po stronie sprzedającego negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy środki z PROW są zwolnione z podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy termin sporządzenia protokołu powypadkowego może zostać przekroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy ustanowiony użytek ekologiczny wyklucza nałożenie obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w przetargu na dostawę benzyny i oleju napędowego można zastosować jako jedyne kryterium cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wspólnik może wnieść do spółki aportem środek trwały, który już widnieje na ewidencji środków trwałych tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatki na hotel należy wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zakup akredytacji od podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup płytek gumowych sfinansowany pieniędzmi z nagrody stanowi dla stowarzyszenia koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zasiłek celowy należy do stałych form pomocy zgodnie z art. 107 ust. 4 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zawarcie kolejnej umowy zlecenia rodzi po stronie zleceniodawcy obowiązek organizacji szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak amortyzować budynek biurowo-magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować urządzenia chłodnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak często powinny być prowadzone szkolenia BHP dla personelu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak firma powinna rozliczyć na gruncie VAT otrzymaną przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego wywoła zwrot nienależnie wypłaconego pracownikom wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie uprawnienia wobec pracowników daje obowiązek nadzoru nad nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować dla celów VAT w przypadku wykonania usługi spedycyjnej na rzecz kontrahenta polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakimi zasadami powinien kierować się podatnik chcący skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakim procesem odzysku jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych prowadzące do uzyskania reglanulatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaki wózek widłowy zapewnia lepsze warunki ergonomiczne dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie CIT rozliczać inwestycje finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć wpłaty PFRON dokonywane przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak postąpić z nauczycielem, który nie uczestniczył w szkoleniu okresowym bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić najprostszą dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygaszanie działalności rolniczej wpływa na skorzystanie ze zwolnienia na działalność rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować na kasie fiskalnej usługi ksero?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w PKPiR umowę leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak zapewnić bezpieczne wejście na maszynę zlokalizowaną 3 m nad poziomem posadzki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Kiedy kolejny pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może otrzymać refundację od starosty za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kto odpowiada za badania studentów, uczniów w czasie 1-miesięcznych praktyk w firmie energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto powinien wydawać karty dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na jakiem etapie inwestycyjnym powinien być utworzony scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne