Questions and answers

Jaki minimalny zakres informacji dotyczących kredytów w zwłoce powinna zawierać umowa kredytowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak interpretować pojęcie projektu socjalnego wprowadzone do u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć godziny nadliczbowe pracownika zmianowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak traktować nieobecność pracownika z powodu zatrzymania przez policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak zrekompensować pracę w czasie niedzielnego dyżuru domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

W jakiej formie przeprowadzić egzamin po szkoleniu on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy roszczenia pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy przedawniają się?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak na gruncie podatku CIT traktować przystąpienie (odpłatne lub nieodpłatne) innego podatnika do długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy centrum kultury ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z współorganizacją imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dokonanie odpisu w pierwszym miesiącu po ujęciu środka trwałego w ewidencji jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy fakt zmiany w sposobie użytkowania samochodu zgłaszać do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nowo zatrudnionemu nauczycielowi należy wypłacić świadczenie socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy od "posiłku konferencyjnego" i od "przerwy kawowej" można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od wynajmu powierzchni magazynowej na Słowacji należy potracić i odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek uwzględnić w remanencie likwidacyjnym nieruchomość nabytą w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę ZW do wykonanych usług elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podesty przenośne podlegają przeglądom okresowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy pożyczka na budowę nieurchomości stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przekazanie gadżetów promocyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przychody z najmu prywatnego może rozliczać tylko jeden z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka, która zamierza podarować kosze prezentowe kontrahentom, może odliczyć z tego tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość nakładów przekazana zamiast opłat czynszowych podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym obowiązuje limit przyznawanych ilości kilometrów przy ryczałtach paliwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przetargu na dostawę opon zamawiający może podać nazwę producenta z dopuszczeniem ofert równoważnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w przypadku przyznania nabywcom towaru bonów premiowych powstaje obowiązek wystawiania deklaracji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w trakcie wypowiedzenia pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w układzie zbiorowym pracy można zawrzeć zobowiązanie strony związkowej do powstrzymywania się od strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Do jakich przychodów zakwalifikować opłaty z tytułu refakturowanych kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaka procedura jest właściwa do zaskarżenia bezczynności organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować montaż stolarki budowlanej w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT syndyk powinien zastosować przy sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego należącego do masy upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować przychody uzyskane w ramach konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot VAT od środków transportowych w terminie 60 dni dla rolnika będącego podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna utworzyć odpis aktualizujący należność w ujęciu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Na ile dni maksymalnie, pod rząd, można zaplanować pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Od kiedy opłacić składki zdrowotne przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Tyra Bożena | Aktualne

Przez jaki maksymalny okres pracownica może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

QA032020

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

Według kursu z jakiego dnia należy przeliczać faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie prawnej powinna być zawarta umowa z inkasentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o zamiarze przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

W jaki sposób przenieść na najemcę koszty ubezpieczenia pojazdu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co zrobić z decyzją prawomocną, jeśli podatek od nieruchomości został nieprawidłowo wyliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z dopłat może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne