Questions and answers

Czy pracownik, który obok innych obowiązków ma wpisane prowadzenie samochodu, musi przejść badanie psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rada gminy może swobodnie zmieniać wysokość dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami mogą być posiadaczami odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy umowa z lekarzem powinna być zawarta wg kodeksowych zasad?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługi szkoleniowe oraz opłaty za egzamin za te usługi są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w decyzji koncesyjnej obowiązkowe jest podanie limitu wydobycia rocznego piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Król Lidia | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta może uzgodnić budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia na gruntach rolnych klasy IIIb?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakup od przedsiębiorstwa brytyjskiego encyklopedii książkowej należy opodatkować podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zaprezentowanie przez wykonawcę innego folderu tego samego produktu, można uznać za niedozwoloną zmianę oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Jakie formalności należy spełnić, żeby zlikwidować stary wał przeciwpowodziowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie kody odpadów obejmuje art. 38a ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie podmioty powinny być wskazane w karcie przekazania odpadów w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak księgować faktury kosztowe dotyczące przychodu z balu sylwestrowego wykazanego w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy rozumieć kryterium ilości umieszczanych w wyrobisku odpadów na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy ustalić wartość paczek świątecznych dla pracowników, które spółka zakupiła z środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak naliczyć kwotę odpłatności za DPS po uprawomocnieniu się decyzji o jej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak OPS może wyegzekwować nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak poprawnie ustalić termin i częstotliwość inwentaryzacji na obszarze strzeżonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy, gdy nie zgadza się z korektami podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczać odcinki krajowe przy podróży zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy odwożącego samochód do serwisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach przychody roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wycofać wykonane operacje księgowe związane z zakupem książek do biblioteki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak zaksięgować delegację za grudzień wypłaconą w styczniu następnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować koszty zastępczego naprawienia złego wykonania inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak zaksięgować w muzeum przekazane do używania eksponaty nieujawnione w inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku przekazania wynagrodzeń do depozytu sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia uwzględniany w podstawie ekwiwalentu i wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach należy ustalić wysokość kwot w ramach pogotowia kasowego w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo refakturować usługę wymiany i montażu okien w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być udokumentowany zakupu trawy na targowisku od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dochodzi do pośrednictwa finansowego, które może zostać objęte zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy fundusz inwestycyjny zamknięty posiadający większość akcji w s.k.a. może być jednostką dominującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy instalacja do produkcji papieru lub tektury spełnia kryteria uczestnictwa w systemie handlu emisjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Bukowska Joanna | Aktualne

Czy można nie wydawać uczniom posiłków ze względu na remont pomieszczeń kuchennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można przyjąć, że stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy można refakturować koszty organizacji imprezy integracyjnej na inną firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nabycie od zagranicznego podmiotu usługi promocji miasta podczas konferencji zagranicznej stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy poniesione przez spółdzielnię nakłady na majątek spółki powinny być przez spółkę rozliczane podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy postanowienie umowy o przeniesieniu własności odpadów na podwykonawcę inwestycji jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne