Questions and answers

Na jakiej podstawie prawnej duży pracodawca może zwolnić kilka osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Na jakiej podstawie starosta przesyła wszystkie wydane przez siebie decyzje organowi nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Pod jakim kodem powinno klasyfikować się markery pochodzące z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę nagrody pieniężnej po rozstrzygnięciu konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Co należy zrobić, jeżeli żaden z kandydatów na stanowiska urzędnicze nie spełnia wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co należy zrobić jeśli termin dostawy wyznaczono na listopad a umowę zamawiający podpisał dopiero w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy budynek mieszkalny usytuowany w odległości 4 m od granicy oddziałuje na sąsiednie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dojdzie do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży budynku położonego na cudzym gruncie podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do stażu pracy należy wliczać okresy przebywania na zasiłku chorobowym oraz świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dotacje na kilkuletnie kursy kwalifikowane podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy GOPS może ubezpieczyć osobę pobierającą ZDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty partycypacji w utrzymaniu linii busowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty związane z naprawą wadliwych produktów stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy meble stanowią część składową budynku czy osobny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy, rozliczający w Polsce swoje dochody, może skorzystać z ulgi na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwala na zwolnienie dziecka z odpłatności za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy otrzymany rabat pośredni należy zaliczać do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po rozwodzie oboje rodziców należy wliczać do składu rodziny na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy poza pomiarami drgań ogólnych, pracodawca musi dodatkowo zlecić pomiary drgań miejscowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy uldze mieszkaniowej ważny jest moment poniesienia wydatku czy moment jego udokumentowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż plików multimedialnych jest sprzedażą towarów, czy usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość nieodpłatnego szkolenia stanowi przychód dla uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji można nałożyć na właściciela działki X obowiązek przywrócenia rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wypłacając wynagrodzenie kontrahentowi z USA za usługę marketingową należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup bonów może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamiana udziałów w spółkach powoduje powstanie przychodu u zamieniających udziały wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować i jaką stawką podatkową amortyzować symulator golfa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak amortyzować macerator szpitalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie czynności urzędu skarbowego przerywają bieg przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości z gruntem i prawem wieczystego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z przekazaniem samochodu na potrzeby prywatne wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie CIT rozliczać wynagrodzenia komandytariuszy zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z nabyciem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić kurs euro przy internetowej sprzedaży programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jaki okres należy wydawać decyzje przyznające usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakiej sytuacji możemy uznać transakcję za eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT ma wystawić fakturę za transport towarów do Niemiec na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy budowa przenoski kajakowej na cieku melioracji podstawowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy butle z gazami laboratoryjnymi mogą być magazynowanej w wentylowanej grawitacyjnie metalowej szafie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest zwolniona z podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne