Questions and answers

Jak ustalić wymiar urlopu rodzica adoptującego dwoje dzieci w krótkim odstępie czasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy należy poinformować pracownika o uzyskaniu prawa do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do nowo wybudowanego szlabanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakie przychody SKOK powinien odnosić spłaty nabytych wierzytelności dokonywane przez dłużników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować VAT zakup maszyny od kontrahenta szwajcarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z uzyskaniem dotacji na zakupione środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dieta radnego powiatowego może być przedmiotem egzekucji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy kandydat do pracy na stanowisku spawacza powinien mieć aktualne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy likwidacja osoby prawnej wyklucza odpowiedzialność członków jej zarządu za zaległości składkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy możliwe jest zawarcie przez gminę umowy z sołectwem o bezpłatne korzystanie z nieruchomości gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy na podstawie skanu faktury (kopii papierowej) podatnik ma prawo do korekty zeznania podatkowego za rok 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy niewykonanie wystąpienia inspektora PIP podlega jakiejś sankcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy od umowy sprzedaży grafik należy naliczyć koszty 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, nie wykazując w podsumowaniu kwot w walucie obcej, a jedynie w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. umożliwia dalszą amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami okularów ochronnych z dopasowanymi do wady szkłami korekcyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wskazać w umowie nowe miejsce pracy, jeżeli pracownik udał się w podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przychody podatkowe należy rozpoznać w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy skierowanie na badania powinno zostać wystawione na 30 dni przed datą następnego badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka przy sprzedaży nieruchomości może zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wydatki na alkohol i gadżety z logo firmy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wykonanie posadzki z własnych materiałów wykonawcy podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Dla jakich podmiotów należy stosować umowę użytkowania jako formę przekazania nieruchomości gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja wydatków na czyszczenie stopni schodowych w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować działalność związaną z prowadzeniem siłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak dokonać odpisu amortyzacyjnego użyczonego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie przepisy określają wymogi dotyczące kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie są skutki umowy przewłaszczenia w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać strefy zaliczone do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu będzie przysługiwał pracownikom samorządowym w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak należy wycenić leasing, będący przedmiotem aportu, w spółce przyjmującej ten aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia wprowadzenie całodobowego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową budynku otrzymanego w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest lekarzem kierującym na zabieg - lekarz kierujący do szpitala na operację czy lekarz z oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy wypłacać wynagrodzenie głównemu księgowemu w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować samochód, na który uzyskano dotację z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie uzyskane od zagranicznej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa częściowego zwrotu kosztów procesu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Co będzie stanowić podstawę opodatkowania działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość korekty bilansu i rachunku wyników poprzez poprawienie daty na prawidłową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy jednostka organizacyjna powiatu może być podwykonawcą w zamówieniu udzielonym przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy każdy z członków konsorcjum musi posiadać koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy kserokopia może być dokumentem potwierdzającym, że pracownik zapoznał się z instrukcją bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne