Questions and answers

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki dotyczące nieużywanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na potrącanie z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie konieczna jest zgoda pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości jest częścią instalacji oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

Czy w sytuacji osiągnięcia przez spółkę straty netto może być dalej stosowana uproszczona forma wpłaty zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie niezwrócone przez byłego pracownika stanowi dla niego przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wysokość uzyskanego przychodu ze stosunku pracy wpływa na wysokość amerykańskiej emerytury uzyskiwanej przez Polaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy rozliczać zakupy dokonywane przez samozatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno wyglądać porozumienie ws. przeniesienia pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo należy ustalać wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę o korzystanie samochodów służbowych do celów prywatnych z przedstawicielami zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić czy niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jeśli pracownica nie odzyska zdolności do pracy to pracodawca może rozwiązać z nią umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od kiedy należy wypłacać wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować zużyte zawiesia tekstylne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej ewidencjonować mieszanie tynku z pigmentem, aby uniknąć księgowania przez konta zespołu 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy sporządzić korektę wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób nauczyciele powinni wykorzystywać godziny opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy byłemu pracownikowi placówki oświatowej przysługuje świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy można przyznać dodatek motywacyjny wicedyrektorowi, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nota za zniszczony w czasie transportu towar może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpłatne udostępnienie adresu może być rozliczane jako najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy płukanie opakowań po metalach należy zakwalifikować jako przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy sprzedaż jest opodatkowana na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu kupione w ramach szkolenia pracowników kawa i paluszki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu sfinansowanie szkolenia członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy umorzenie pożyczki inwestycyjnej stanowi przychód w dacie umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługi przechowywania paliwa należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługi remontowo-budowlane świadczone na terenie Niemiec i Szwecji podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki związane z wcześniejszą spłatą kredytu można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wystawienie faktury zaliczkowej powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w związku ze zwrotem importowanego towaru podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zapłacone Agencji Nieruchomości Rolnych zaległości za poprzedniego dzierżawcę stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z tytułu nabytych usług polski podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Dla jakich firm jest obowiązkowy regulamin kontroli wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaka temperatura powinna być w pokojach kuracjuszy w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi wynajmu krótkotrwałego w celach turystycznych, a jaką w celach biznesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs winien być zastosowany do wyceny korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać gratisy przekazane klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z organizacją szkolenia dla odbiorców produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT towar otrzymany w gratisie od kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu przedawnienia się zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto i w jakim trybie wydaje dzieciom urodzonym poza obszarem Polski książeczki zdrowia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne