Pytania i odpowiedzi

Czy podlega opodatkowaniu VAT wynajem samochodu ciężarowego bez kierowcy dokonany na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługa wynajmu gabinetów lekarskich innym podmiotom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien rozliczyć VAT od usług budowlanych, świadczonych przez firmę niemiecką, na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są obowiązujące stawki VAT dla garażu, miejsc parkingowych, ogrodu, drogi dojazdowej oraz w drodze technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób biuro podróży powinno potraktować do ustalenia proporcji usługę wykonaną na terytorium Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż zestawu, w skład którego wchodzi kawa i ciastko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT od prezentu jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przyznanie przez wójta nagrody w konkursach sportowych i kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy używanie samochodu służbowego celem dojazdu do pracy stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czas dojazdu do pracy wlicza się do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Po jakim kursie przeliczać wydatki w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wliczyć czas dojazdu na szkolenie do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego zakupionego ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zwrócić koszty podróży, gdy pracownik dokonał zakupu biletu także dla innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z wyrównaniem płacy zasadniczej należy również wyrównać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jakie PKD powinien wybrać przedsiębiorca, który chce otworzyć prywatną szkołę muzyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać różnicę kursowe w stosunku do raty kapitałowo odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować przelew z rachunku w EUR na rachunek w GBP i czy powstaną na takiej transakcji różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie dokumenty potwierdzają sprawowanie pieczy nad osobą wymagającą stałej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu wypłaty świadczenia wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uczniowie, którzy w danym roku szkolnym zmienili szkołę, powinni być wymienieni w księdze arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy interpretacja naczelnika US z 2004 r. może nadal chronić podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wykonawca może złożyć w kopercie jedną ofertę dla wszystkich części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy udzielenie pomocy w formie schroniska i posiłku dla osoby bezdomnej powinno mieć formę decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak długo szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej powinna przechowywać dokumentację szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracownik, któremu wypłacono zasiłek w zawyżonej kwocie, powinien go zwrócić?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy neon zainstalowany nad sklepem franczyzowym stanowi środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracujące w żłobku pielęgniarki mogą podawać leki i wykonywać iniekcje dożylne na miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie procedury należy podjąć w celu wyrównania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być podpisana przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy możliwe jest przyznanie jednocześnie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać zwrot części nakładów na modernizację nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy ustalając prawo do zasiłku okresowego należy uwzględnić świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy piktogramy ostrzegające przed zagrożeniami powinny być przetłumaczone na język obcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób należy poprawnie ustalić podstawę składek emerytalno-rentowych dla pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów wydatek na naukę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody konkursowe otrzymane przez przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinna przedłożyć spółka wodna staroście, składając wniosek o zmianę statutu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeżeli strona zataiła informację o posiadanych dochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki będą kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w dochodzie wnioskodawczyni ubiegającej się o SZO należy uwzględnić alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatek naliczony może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć grunt w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przejazdy autostradą wspólnika spółki osobowej podlegają ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy składnik majątku firmy można sprzedać małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak przeliczać przychody w walutach obcych dla celów ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota zakupu okularów korygujących jest zwolniona z opodatkowania i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę zakładu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Nauczyciele pracujący z którymi dziećmi powinni otrzymywać dodatkowo dodatki za warunki uciążliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki wpływ na zakres obowiązków pracodawcy będzie miało wprowadzenie kadmu do procesu produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne