Questions and answers

Jak prawidłowo przyznać świadczenie wychowawcze, jeśli w dniu składania wniosku jedno z dzieci jest już pełnoletnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zakup broni wraz z nabojami można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podanie córki o usługi opiekuńcze dla matki wszczyna postępowanie w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak zmiana miejsca zamieszkania wpływa na przyznanie dodatku do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy złożyć do KRS i US sprawozdanie finansowe zatwierdzone po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki na dodatkowe szkolenie pracownika stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dwie odrębne umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo i księgowo wymianę zepsutej sprężarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy budynek o wysokości 12,65 m, który posiada 3,5 kondygnacji, można zakwalifikować jako budynek średniowysoki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy przekazanie nieodpłatne sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zamiast dekretowania ręcznego faktur można raz w roku zrobić zbiorczy wydruk dekretu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na rekultywację wyrobiska górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Kto może dostarczać odpady na składowisko odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy gmina może wymagać od mieszkańców rejestracji psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób analiza porealizacyjna może wpłynąć na wydane pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy podatnik powinien odprowadzić VAT od części wyksięgowanej należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie wykorzystania dzierżawy znaku towarowego innego podmiotu przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak traktować powierzenie pracownikowi obowiązków ABI?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kiedy nauczycielce przybywającej na urlopie macierzyńskim należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego wyzbytego w roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy od przekazania koszulek z logo firmy pracownikom oddziałów powstanie obowiązek naliczenia VAT od przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop dla pracownika, który jest zatrudniony na 1/2 etatu w okresie od stycznia do czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakup udziałów w nieruchomości mieszkalnej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wyrównanie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować kamerę termowizyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przyszłym roku szkolnym będzie przeprowadzony sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce w ciąży należy się wypłata wynagrodzenia po wyczerpaniu 270 dni okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać w procedurze marży samochód opodatkowany przy zakupie na zasadach tej procedury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup programu komputerowego od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć podatek od faktury korygującej sprzedaż, jeśli nie otrzymała potwierdzenia jej odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć korektę faktury dot. importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT WNT samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeliczyć na złote kwoty wyrażone na fakturze wystawionej w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane w Norwegii oraz Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jakich powodów uprawnienia do uzyskania renty rodzinnej są uzależnione od rodzaju szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy realizować zajęcie lokaty oszczędnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy należy uznać, że zostały stworzone warunki podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownikowi samorządowemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić wysokość wynagrodzenia pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać opinię RDOŚ w celu usunięcia drzewa po nawałnicy w pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podmiot może wykorzystać żużle odlewnicze do utwardzenia dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy za nieprzepracowany dzień praktykantowi należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne