Questions and answers

Czy można zmienić pracownikom obsługi czas pracy na pracę w sobotę i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obcokrajowcy mogą skorzystać z ulgi na dziecko we wspólnym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy, niebędący podatnikiem VAT, może zgłosić się tylko do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szkoła może zastrzec sobie w regulaminie prawo do otwierania szafek uczniowskich bez informowania o tym uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w rozłożeniu na raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych pobiera się opłatę prolongacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakład budżetowy musi uzyskać zezwolenie na transport odpadów z terenów zielonych miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zaliczka stanowi przychód w momencie jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamawiający może rozwiązać umowę z nierzetelnym wykonawcą i zawrzeć umowę z następnym najtańszym w kolejności wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować budynki i grunty Centralnego Ośrodka Sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla sprzedaży wędlin, kiełbasy, kaszanek i mięsa w puszkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT podatnik powinien zastosować do sprzedaży napojów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla kosztów i prowizji bankowych wykazaną na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak często należy wymieniać ręczniki i pościel kuracjuszom w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą nadpłata składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie świadczenia medyczne stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy mierzyć długość całkowitą pomostu w kształcie litery T lub litery L.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować przyjęcie darowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymaną od banku premię za zrealizowane obroty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT fakturę za odprowadzanie ścieków wystawioną za okres roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć diety kierowcy prowadzącego działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak udokumentować transakcję transportu towaru do Hiszpanii celem rozdrobnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wprowadzić do firmy grunt w celu jego dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak w przypadku leasingu operacyjnego ustalić całkowitą wartość opłat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wystawić korektę zbiorczą do wewnątrzwspólnotowych dostaw obejmujących dostawy z grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakiej podstawie i kiedy mamy obowiązek rozliczania produkcji w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Na kim ciąży obowiązek z tytułu podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od zakupu ładowarki i uchwytu na telefon do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób można odzyskiwać od dłużników należności w imieniu przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu na liczbę dni mniejszą niż 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy dochód z użytkowanych gruntów będących w posiadaniu wspólnoty wiejskiej jest, zgodnie z u.p.s., dochodem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dofinansowanie do zakupu służbowych telefonów spowoduje powstanie przychodu u pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dopełnienie dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia, które mogą być uwzględnione w podstawie ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do projektu budowlanego należy dostarczyć uzgodnienie z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy do stażu pracy nauczyciela wlicza się służbę wojskową odbytą w latach 1974-1979?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy możliwe jest wycofanie dokonanego zgłoszenia budowy budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenia z pomocy społecznej pracownikowi, któremu pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wartość, za którą nabyto nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nieściągalną wierzytelność można ująć w kosztach podatkowych po śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy praca w pomieszczeniu bez światła dziennego jest pracą w warunkach uciążliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownica we wniosku musi określić jak długo będzie korzystała z obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik, który przepracował na zastępstwo 3 tygodnie, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownik odchodzący na emeryturę może skorzystać z dopłaty do wypoczynku z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prezydent miasta może przyznać nagrodę dla nauczyciela szkoły, której nie jest organem prowadzącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przychód ze sprzedaży licencji w okresie zawieszenia stanowi przychód z działalności, czy z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych w Polsce brytyjski podatek należny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne