Questions and answers

Czy podlegają opodatkowaniu w Polsce odsetki od kredytu udzielonego polskiej spółce przez udziałowca z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podmioty publiczne mogą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy po śmierci przedsiębiorcy jego żona może sprzedać towar pozostały w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracodawca delegujący grupę pracowników poza siedzibę zakładu pracy musi jej zapewnić bezpośredni nadzór?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy pracownicy, która złożyła wniosek o obniżenia wymiaru czasu pracy, można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy przejście liny stalowej pod rzeką wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przy imporcie usług reklamy w Google (Google Irlandia) należy zgłosić do urzędu skarbowego o wydanie NIP unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy zmianie rozgłośni regionalnych w państwowe osoby prawne znajdzie zastosowanie u.z.g.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy spółka jawna może wyłączyć z majątku grunty na rzecz innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy stanowią przychód podatkowy odsetki od przedawnionych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy starosta może zmienić wydane zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy stażysta skierowany do odbycia stażu przez PUP jest pracownikiem samorządowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki wspólnikowi spółki z o.o. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umorzenie udziałów podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umowa depozytu nieprawidłowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są procedury i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z pracownicą po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Głazowska-Dmitruk Julia | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu, który w działalności wykorzystywany był krócej niż rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak przygotować opinię o rodzinie dla sądu w sytuacji, gdy nie korzysta ona z żadnych form pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczać refundację kosztów zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie za pracę polskich pracowników we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak stosować w praktyce przepisy dodane z dniem 1 stycznia 2016 r. o korekcie kosztów i przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić prawo do świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy na gruncie PCC mamy do czynienia z depozytem nieprawidłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w PCC z tytułu umowy sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy obecnie włączyć do akt oświadczenie pracownika o sposobie wykorzystania opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można pacjentom przebywającym w ZOL-u, podawać specjalistyczne leki, przyniesione i zakupione przez rodzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można potraktować transakcję jako krajową i odliczyć VAT, czy dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można wypłacić zapomogę losową z ZFŚS, jeżeli pracownica jest leczona przewlekle?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy się "trzynastka" za 2015 r. nauczycielowi zatrudnionemu do dnia 31 sierpnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielce, która przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim, przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, kto odbiera ze szkoły dziecko, które nie korzysta ze świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel może otrzymać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy niepełnoletność matki wyklucza przyznanie jej świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy od faktur za gastronomię i nocleg spółka może odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie stanowi dla spółki przychód niepodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy prace w kontakcie z żywicami epoksydowymi i styrenem należą do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o zbliżającym się terminie zakończenia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy projekt ulepszenia budynku powinien być traktowany jako inwestycja w ulepszenie tego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rolnik może założyć plantację drzew i krzewów ozdobnych na każdej klasie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy sportowiec, który zarejestrował firmę, powinien wystawiać faktury za grę w klubie sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zakupionej od syndyka jako całość przedsiębiorstwa będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy usunięcie roślinności z wody wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wpłaty na poczet budowy dokonywane przez członków spółdzielni stanowią przychód spółdzielni w rozumieniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zbierający ponad 50 Mg odpadów niebezpiecznych powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka jest różnica między kontaktem a narażeniem na substancję (mieszaninę) rakotwórczą lub mutagenna kat. 1A lub 1B?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży zastawów obiadowych, do których dołączone jest piwo jako gratis?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne